ހޮނިހިރު 04 ޖުލައި 2020
04 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ޑިއުކް އަދި ޑަޗެސް އޮފް ސަސެކްސް

ހެރީ އާއި މޭގަން ފިރިހެން ދަރިކަލަކަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

  • 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު ކައިވެނި ކުރެއްވި ހެރީ އާއި މޭގަން އާލާސްވެ އިންނެވިކަން ހާމަ ކުރައްވާފައިވަނީ އެ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2019 | ހޯމަ 20:16 | 7,845

ޑިއުކް އަދި ޑަޗެސް އޮފް ސަސެކްސް، ހެރީ އާއި މޭގަން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން، މޭގަން މާކްލް ރައްކައުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހެރީ އާއި މޭގަންއަށް ފިރިހެން ބޭފުޅެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މިކަން އިއުލާން ކުރައްވާފަ އިވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުން ދާދި ފަހުން ހުޅުއްވި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް ކަމަށްވާ، ސަސެކްސް ރޯޔަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on

ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ކޮށްފައިވާ މި ޕޯސްޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހަތް ޕައުންޑްގެ ފިރިހެން ބޭފުޅަކަށް ޑިއުކް އާއި ޑަޗެސް އޮފް ސަސެކްސް މަރުހަބާ ކިޔުއްވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ޑަޗެސް މޭގަން އާއި ދަރިކަލުންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރައްވާ، މި ހާއްސަ ވަގުތު ދެ ބޭފުޅުންނާ އެކު ތިބި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް މި މެސެޖްގައި ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދަރިކަލުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހާމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު ހެރީއާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވި މޭގަން އާލާސްވެ އިންނެވިކަން ހާމަ ކުރައްވާފައި ވަނީ އެ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހެވެ.

މިއީ ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ފުރަތަމަ ދަރިކަލުން ކަމަށްވާއިރު، އެ ބޭފުޅާ ވެގެން ދާނީ އިނގިރޭސި ޝާހީ ތަހުތު ވާރުތަވާ ފަރާތްތަކުގެ ހަތް ވަނަ ފަރާތަށެވެ. އޭގެ ކުރީގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަކީ، ޕްރިންސް ޗާލްސް، ޕްރިންސް ވިލިއަމް، ޕްރިންސް ޖޯޖް، ޕްރިންސަސް ޝާލޮޓް، ޕްރިންސް ލުއީ އަދި ޕްރިންސް ހެރީ އެވެ.

މީގެ ކުރިން، ޝާހީ އާއިލާގެ މިފަދަ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކޮށްފައި ވަނީ ކެންސިންގޓަން ޕެލެސްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓް ތަކުންނެވެ. އަދި އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓެއް ހެއްދެވި ފުރަތަމަ ޝާހީ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަކީ ހެރީ އާއި މޭގަންއެވެ.

ހެރީގެ ބޭބެ، ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ރައްކައުވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ހޮސްޕިޓަލް ކުރިމަތީ ފޮޓޯ ނަންގަވާފައިވާއިރު، މޭގަން މިގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރައްވާނެކަން ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭގެ ބަދަލުގައި، ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އެކަމަނާ އާއި ދަރިކަލުން ވިންޑްސޯރ ކާސަލްގައި ފޮޓޯ ނަންގަވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.