ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ރޯދަ 1440

ދިރާގު ރޯދަ މޮމެންޓްސް- ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ސެމްސަންގ އޭ80 އެއް ހިލޭ!

  • ނަސީބުވެރި ފަރާތެއް ހޮވާނީ ގުރުއަތުން
  • އިފްތާރު ޑިސްކައުންޓް ޕެކޭޖް ވެސް ހިމެނޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 6 މެއި 2019 | ހޯމަ 22:26 3,345

ދިރާގުން ތައާރަފްކުރާ ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެއްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން "ރޯދަ މޮމެންޓްސް" ނަމުގައި އިންސްޓަގްރާމް ކޮންޓެސްޓެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. 

އާދިއްތަ ދުވަހު ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ދިރާގުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖަރ ބްރޭޑް އެންޑް މާކެޓިންގ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މުހައްމަދު މިރުޝާން ހަސަން ވިދާޅުވީ، އިންސްޓަގްރާމްގައި RoadhaMoments# (ރޯދަ މޮމެންޓްސް) ހޭޝްޓެގް ޖެހުމަށް ފަހު ރޯދައިގެ އެކި މަންޒަރުތައް ހިއްސާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެސް ގުރުއަތު ނަގާނެ ކަމަށާއި، ހޮވާލެވޭ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ސެމްސަންގ އޭ80 އެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.  

"ރޯދަ މޮމެންޓްސްގަ ހައްދަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތަކީ ހޭޝްޓެގް ރޯދަ މޯމެންޓްސް ޖައްސަވާފަ ރޯދައިގެ ކޮންމެވެސް ވަގުތެއް ނޫނީ ކޮންމެވެސް ސްޕެޝަލް މޮމެންޓެއް ފޮޓޯއެއް ނޫނީ ވީޑިއޯއެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ވިޔަސް ހިއްސާކޮށްލައްވަންޖެހޭނީ އިނގޭތޯ. ރޯދަ މޮމެންޓްސް ޖައްސަވާފަ އަޕްލޯޑް ކޮށްލެއްވުމާއެކީގައި އޮޓޮމެޓިކްކޮށް ލަކީ ޑްރޯގައި އެ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުނީ، ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އަޅުގަނޑުމެން މި ނަގާ ލަކީޑްރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދެނީ ސެމްސަންގ އޭ80 ފޯނެއް" މިރުޝާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭގެ އިތުރުން، ރޯދަ މަހު އަޅުކަންތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވެސް ދިރާގުން ވަނީ ޚިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޕްރިޕެއިޑް މެދުވެރިކޮށް އެސްއެމްއެއް ކޮށްގެން ޒަކާތް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ނަމާދު އެލާރޓްތައް ވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ ގޮތް ދިރާގުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި އެ ޚިދުމަތަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރުމުން ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ 15 މިނެޓް ކުރިން އެސްއެމްއެސްއަކުން އެކަން އަންގައިދޭނެއެވެ. 

ދިރާގުން ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ތައާރަފް ކުރި އަނެއް ޕްރޮމޯޝަނަކީ "ދިރާގު ޕޭ" ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. އެގޮތުން ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް 150 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނައިން ވިޔަފާރިކުރާ 25 ކަސްޓަމަރުންނަަށް ހިލޭ އެއް ކިލޯގެ ކަރާ ލިބޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އިފްތާހު ޑިސްކައުންޓްތައް ވެސް ދިރާގު ޕޭގެ ދަށުން ލިބިގެންދެއެވެ. 

އިފްތާރު ޑިސްކައުންޓް ޕެކޭޖްތައް  

  • އެޗްއައިއެޗް (20 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް)
  • އޮކްސިޖަން ބްލޫ (15 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް)
  • އޮކްސިޖަން ކެފޭ (15 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް)
  • އޮލިވް ގާރޑަން (15 އިންސައްތަ ޑިސްކައުންޓް)

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ދިރާގުން ތަފާތު ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފައިވާއިރު، ސައުދީއަށް ހެޔޮ އަގުގައި ގުޅޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނަކާއި، ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓަރތަކުން ޑިސްކައުންޓް ދިނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް