ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ

ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ލަންކާއަށް ހަމަލާދިން ޓެރަރިސްޓުން ވަޅުލައިފި

  • އެ މީހުންގެ ހަށިތަކާ މުސްލިމުން ހަވާލެއް ނުވި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 3 މެއި 2019 | ހުކުރު 21:32 27,576

ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވީ މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯގެ މަންޒަރެއް - ސަން

މިދަޔަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު (އީސްޓަރ ސަންޑޭ)ގައި ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ހަށި ގޮއްވާލީ ނުވަ ޓެރަރިސްޓުން، ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ފުރިހަމަނުކޮށް ވަޅުލައިފިއެވެ.

ލަންކާ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ރުވާން ގުނަސޭކަރަ ވިދާޅުވީ ދީނީ އެއްވެސް ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަކާ ނުލާ، އެ ނުވަ މީހުން ވެސް ވަޅުލާފައި ވަނި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ. އެ އެންމެން ވެސް ވަޅުލެވުނީ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ހެދުމަށް ފަހު، ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ތަހުގީގުތަށް ކޮށް ނިންމާފައި ކަމަށް ވެސް ގުނަސޭކަރަ ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަންކާގައި އީސްޓަރ ސަންޑޭގައި ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާގައި އަމިއްލަ ހަށި ގޮއްވާލި މީހުން ވަޅުލުމުގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމް ޖަމާއަތްތަކަން ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން ވަނީ އެ މީހުންނަކީ މުސްލިމުން ކަމުގައި ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

ލަންކާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެންޓީޖޭ ޖަމާއަތާއި ޖޭއެމްއައި ޖަމާއަތުން ދިން ނުރައްކާތެރި ބޮމުގަ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ލަންކާ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮވާތަކެއްޗާއި، ހަތިޔާރާއި ފައިސާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި މި ދެ ޖަމާއަތުގެ އިސްވެރިން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ލަންކާގެ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި އެންމެންނަކީ ވެސް އައިސިސްއަށް ތާއިދުކުރާ މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް