ބުދަ 05 އޯގަސްޓު 2020
08 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 15
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ވީސާ މައްސަލަ

'ސައްހަ ވީސާއަކާ ނުލާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅުން؛ މައްސަލައިގެ ސީރިއަސްކަން ދިވެހިންނަށް އިނގެން ޖެހޭ

  • ލަންކާގައި ސައްހަ ވީސާއަކާ ނުލާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަން އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 1 މެއި 2019 | ބުދަ 17:24 | 5,655

ފައިލް ފޮޓޯ: އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދަށުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ބިދޭސީން ތަކެއް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އޭޕްރިލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދިން ޓެރެރިސްޓް ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުންގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގައި ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުންދާކަން މި ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ.

ސައްހަ ވީސާއެއް ނެތި އުޅުމަކީ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިއީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ހަރުކަށިކޮށް ބަލާ ކަމެކެވެ.

ސައްހަ ވީސާއަކާ ނުލާ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި ގައުމު ތަކުގައި އަޅަނީ އެކި ފިޔަވަޅެވެ. އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އޯވަރސްޓޭ ކޮށްފައި ހުރި ދިގު މިނަށް ބަލައެވެ. ލަންކާގައި ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމުން އޯވަރސެޓޭ ކޮށްފައި ހުރި ފަރާތަކަށްވެސް ފުރޭ އިރު، ބައެއް ގައުމު ތަކުން އެ މީހެއް ވަގުތުން ޑީޕޯޓް ކުރެއެވެ. ނޫނީ، ގައުމަށް ފޮނުވާލެވެންދެން ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓައެވެ. އަނެއްބައި ގައުމު ތަކުގައި އޯވަރސްޓޭ ކުރި ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް ފަހު، ވަކި މުއްދަތަކަށް އެ ގައުމަކަށް ނުދެވޭ ގޮތެއް ހަދައެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި ވެސް "އުނދަގޫ ބޮޑުވެ" ހަރުކަށިކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް 60،000 އަށް ވުރެ ބިދޭސީން އުޅޭ އިރު، މިއީ ގިނަ ދިވެހިން ވެސް ޝަކުވާ ކުރާ ކަމެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހައްޔަރުކޮށް ޑީޕޯޓް ކުރެވޭ އިރު، މި މައްސަލައަކީ އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ނުލިބިފައިވާ ކަމެއްކަން ދާދި ފަހުން ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން، ސައްހަ ވީސާއަކާ ނުލާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި އުޅުމުގެ ނުރައްކާ ދިވެހިންނަށް އިނގޭނެ އެވެ.

ލަންކާގައި ސައްހަ ވީސާއަކާ ނުލާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅޭކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާކަން އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން ހާމަކޮށްފައިވާ އިރު، އެއްވެސް އިދާރާ އަކުން މިކަމަށް މިހާތަނަށް އަލި އަޅުވާލާފައެއް ނުވެއެވެ. މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ނޫން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "މިހާރު" އިން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި، ލަންކާއިން މި ވަގުތު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ހަ ދިވެހިން ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވަނީ ވީސާ މައްސަލައިގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ވީސާ އާ ނުކޮށް ތިބި މީހިން ތިބި ކަމަށް އެ ނޫހުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ، ލަންކާގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތް ގޮތުން ވީސާ މައްސަލަ އުޅޭ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓްގައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.