ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 14:13
ޗެލްސީ އަދި ސްވަންސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޗެލްސީ އަދި ސްވަންސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޯލް.ކޮމް
ޕްރިމިއާ ލީގު
ޕްރިމިއާ ލީގު: ސްވަންސީ ބަލިކޮށް ޗެލްސީ އަށް 11 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް
ޗެލްސީ އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 63 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި
ސްވަންސީ އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 24 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 15 ވަނައިގައި

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސްވަންސީ ސިޓީ ބަލިކޮށް ޗެލްސީއިން 11 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުން ސްވަންސީއާ ވާދަކޮށް ޗެލްސީ މޮޅުވީ 1-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ޗެލްސީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ އެ ޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުންދިޔައީ ސްވަންސީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް، ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސް ކުރަމުންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ޗެލްސީންނެވެ. މި ލަނޑު 19 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސެސް ފެބްރިގާސް އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް އެ ޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ޗެލްސީއިން މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސްވަންސީން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރުވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޮރެންޓޭ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޗެލްސީއިންނެވެ. އެގޮތުން 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެޑްރޯ ރޮޑްރިގޭޒް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑާއެކު އެ ޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ނަގާފައެވެ.

ޗެލްސީން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 84 ވަނަ މިނެޓުގައި ޑިއެގޯ ކޯސްޓާ އެވެ. މީގެއިތުރުން ވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 63 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގަ އެވެ. މެޗުން ބަލިވި ސްވަންސީ އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 24 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 15 ވަނައިގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
- ކޮމެންޓް