އަންގާރަ 02 ޖޫން 2020
14 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 10
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ރޯދަ ހަދިޔާ

ރޯދަ މަހު އުލިގަމުގެ ގެތަކަށް މަސްދަޅު ކޭހަކާއި ކުކުޅު ބިސް ކޭހެއް

  • އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 100 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި

ކ. މާލެ | 30 އޭޕްރިލް 2019 | އަންގާރަ 17:06 | 5,395

ހއ. އުލިގަމު - އަރުޝަދު އަހްމަދު

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހއ. އުލިގަމުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ގެއަކަށް މަސް ދަޅު ކޭހަކާއި ކުކުޅު ބިސް ކޭހެއް ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ކައުންސިލުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 100 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ކަމަށެވެ.

ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ކައުންސިލުތަކުން އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެމުންނެވެ. އެގޮތުން ރ. އުނގޫފާރުގެ ގެތަކަށް ކަރަންޓު ހިލޭ ދިނުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާއިރު ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ފ. މަގޫދޫ އިން ވަނީ އެ ރަށުގެ ގެތަކުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލުގެ 50 އިންސައްތަ ކައުންސިލުން ދޭގޮތަށް ވެސް ނިންމާފައެވެ.

ގިނަ ކައުންސިލުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ ހަދިޔާތައް ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ރައްޔިތުން ދަނީ ކައުންސިލުތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް، އެކަމަށް ތައުރީފު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.