އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ދުނިޔެ - ލަންކާ ހަމަލާ

މޫނު ފޮރުވައިގެން އުޅުން ލަންކާ ގައި މަނާކޮށްފި

  • މާދަމާ އިން ފެށިގެން މަނާ ކަމެއް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 28 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ 23:40 5,387

މޫނު ފޮރުވައިގެން އުޅުން މަނާ ކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން - ގޫގުލް

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މޫނު ފޮރުވައިގެން ސްރީލަންކާ ގައި އުޅުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

 ލަންކާގެ ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ރައީސް އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުގެ ދަށުން ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މޫނު ފޮރުވައިގެން އުޅުމަކީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

ރައީސް ސިރިސޭނާގެ މިނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މޫނު ބުރުގާ އެޅުން ލަންކާގައި މަނާ ކުރުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ޕާލެމެންޓަށް ހުށައަޅައި، އަދި އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.  

ލަންކާގެ ފައްޅިތަކާއި ހޮޓާތަކަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާގައި ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާއިރު މޫނު ބުރުގާ މަނާ ކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސެނާއަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ލަންކާގެ އަބާދީގެ 9.7 ޕަސެންޓަކީ މުސްލިމުންނެވެ. ލަންކާގެ މުސްލިމުންގެ އަދަދަކީ 1.9 މިލިއަނެވެ. މުސްލިމުން އެންމެ ގިނައީ އަމްޕާރަ ޑިސްޓްރިކްޓްގައެވެ. ދެހާސް ބާރަވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުން ދައްކާ ގޮތުން އަމްޕާރަ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ 43 ޕަސެންޓަކީ މުސްލިމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް