ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 04:45
 ރޫޑޯގައި މަސައްކަތްކުރާ ޝިފާ ގަރްދީ މަރުވެފައިވަނީ މަގުމަތީގައި ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި
ރޫޑޯގައި މަސައްކަތްކުރާ ޝިފާ ގަރްދީ މަރުވެފައިވަނީ މަގުމަތީގައި ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި
ގޫގުލް
މޫސަލް ހިފުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝ
ކުރުދީ ރިޕޯޓަރަކު މަރާލައިފި
 
ގަރްދީގެ ކެމެރާމަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިއަ ޔޫނިސް މުސްތަފާވެސްވަނީ ޒަޚަމްވެފައި

އިރާގުގެ ހުޅަނގުގައި އައިއެސްގެ އަތްދަށުގައި އޮތް ސަރަހައްދުތަކުގައި އިރާގުގެ ސިފައިން ހޯދަމުންދާ ކުރިއެރުންތައް ކަވަރުކުރަން އުޅުނު ކުރުދީ ޓީވީ ޗެނަލެއްގެ ނޫސްވެރިއަކު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިރާގުގެ ކުރުދީ ޗެނަލެއްކަމަށްވާ ރޫޑޯގައި މަސައްކަތްކުރާ ޝިފާ ގަރްދީ މަރުވެފައިވަނީ މަގުމަތީގައި ދެވުނު ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައެވެ.

ރޫޑޯ ޗެނަލުން ބުނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ގަރްދީ އަކީ ނޫސްވެރިކަމަކީ ފިރެހެނުން އުޅެމުން އައި ވަޒީފާއެއްގެގޮތުގައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނުވި މީހެއްކަމަށެވެ.

އިރާގުގެ ފައުޖުތަކުން ކުރިއެރުން ހޯދަމުންދާއިރު އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް މިފަދަ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް އަންނަމުންދެއެވެ.

އައިއެސްގެ އެންމެ ބާރުގަދަ އެއް ސަރަހައްދުކަމަށްވާ މޫސަލްއިން ހަނގުރާމަވެރިން ފައްސާލުމަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަށާފައިވާއިރު މޫސަލްގެ ހުޅަނގުގެ ޑިސްޓްރިކްޓްތަކަށް އިރާގު ސިފައިން ވަދެފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހުއެވެ.

ރޫޑޯ އިން ބުނީ ގަރްދީގެ ކެމެރާމަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިއަ ޔޫނިސް މުސްތަފާވެސް މި ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށެވެ.

ގަރްދީއަށް އިހުތިރާމް އަދާކުރުމަށްފަހު ރޫޑޯއިންވަނީ ގަރްދީއަށް ޒަޚަމްވެފައިވާ މުސަޅެއް ފެނުނު ހާދިސާ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

"އެ މުސަޅަކީ މޫނުގައި ޒަޚަމެއް ފެންނަންހުރި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގައި އޮތް އެއްޗެއް.އަހަރެންނާއެކު އޭތި ގެނައިން.އަހަރުމެން އެއަށް ފަރުވާދީ އޭތި ބަލަހައްޓާނެ އެނިމަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަކާ ހަވާލުކުރާނީ" ގަރްދީ ބުނެފައިވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް