ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 00:15
ސައިކްލޯން އަދި ޒިގްޒެގް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސައިކްލޯން އަދި ޒިގްޒެގް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ތިންވަނަ އެމްބީއޭ ކަޕް
ތިންވަނަ އެމްބީއޭ ކަޕް: އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސައިކްލޯން އިން ހޯދައިފި
މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުން ތެރޭގައި ސައިކްލޯންގެ ތިން ކުޅުންތެރިން ހިމެނުނު
މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ފަސް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޒިގްޒެގްގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުނު
މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އާމިނަތު ޝިއުރާ

ބާސްކެޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެމްބީއޭ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ތިންވަނަ އެމްބީއޭކަޕްގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސައިކްލޯން ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު ޒިގްޒެގް ފޯ ޔޫތް ލިންކޭޖްއާ ވާދަކޮށް ސައިކްލޯން އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 46 ޕޮއިންޓް 40 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސައިކްލޯން އަށް 15 ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިން ފާތިމަތު ރިޝްމާ އެވެ.

ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި ޒިގްޒެގަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިނީ އާމިނަތު ޝިއުރާ އަބްދުލް ބާރީ އެވެ. އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް 14 ޕޮއިންޓް އެއްކޮށްދީފައެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ހަ ކުޅުންތެރިންނަށް ހޮވިފައިވަނީ ސައިކްލޯންގެ ރައިފާ އިބްރާހިމް، ނަޝްފާ އާމިރާ، ފާތިމަތު ރިޝްމާ އަދި ޒިގްޒެގްގެ ޝިޒްނާ ރަޝީދު އާއި އާމިނަތު ހަލީމް އެވެ.

މީގެއިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ހޯދި ޒިގްޒެގްގެ އާމިނަތު ޝިއުރާ އަބްދުލް ބާރީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް