ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ

ހަމަލާގެ މޭސްތިރި ޒަހްރާން މަރުވިކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ: ލަންކާ އަސްކަރިއްޔާ

  • ޒަހްރާން ހަމަލާދިނީ ޝަންގްރީ-ލާ ހޮޓަލަށް

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 27 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 07:31 19,118

ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މޭސްތިރި މައުލާވީ ޒަހްރާން ޙާޝިމް އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފަނިކޮށް - ސަން

އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ މޭސްތިރި ޒަހްރާން ހާޝިމްއަކީ ޝަންގްރީ-ލާ ހޮޓަލަށް ދިން ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި އެކަކު ކަމަށާއި، އޭނާ ވަނީ މަރުވެފައި ކަމަށް ލަންކާގެ ޑިރެކްޓޮރޭޓް އޮފް މިލިޓަރީ އިންޓެލިޖެންސް (ޑީއެމްއައި) ގެ ވެރިޔާ ބްރިގޭޑިއަރ ޗޫލާ ކޮޑިޓުވައްކޫ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮޑިޓުވައްކޫ ވިދާޅުވީ ޝަންގްރީ-ލާ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ކުރެވުނު ތަހުގީގަށް ލިބުނު ފޮޓޯތަކާއި ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްގެ އަލީގައި އެ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ޒަހްރާން ހާޝިމް އާއި އިލްހާމް އަބްދުﷲ ކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ޒަހްރާން ޝަންގްރީ-ލާ ހޮޓަލަށް އައީ ހަމަލާދިން ދުވަހު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކެންޑީ ކައިރީގައި އޮންނަ އަވަށެއް ކަމުގައިވާ މަވަނެއްލާގައި އޭޕްރިލް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ސައިކަލެއް ގޮއްވާލުމާ، އާދިއްތަ ދުވަހު ދެވުނު ހަމަލާތަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ކޮޑިޓުވައްކޫ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ސައިކަލު ގޮއްވާލީ ގޮވާތަކެތި ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތަހުގީގަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޒަހްރާންއާ ބެހޭ ގޮތުން ތަހުގީގަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަމުން ކޮޑިޓުވައްކޫ ވިދާޅުވީ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ނެޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތުން ޒަހްރާން ވަކިވުމުން، ޖަމިއްޔަތުލް މިއްލަތު އިބްރާހިމް ސޭލަނީ (ޖޭއެމްއައި) ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަމާއަތަކަށް ނިސްބަތްވާ 135 ވަރަކަށް ޒުވާނުން އޭނާއާ ގުޅިގެން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް އުފެއްދީ ކަމަށެވެ. ޖޭއެމްއައި ޖަމާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ގިނަ ޒުވާނުންނަކީ ތަނަވަސް އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން ކަން ވެސް ކޮޑިޓުވައްކޫ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޖޭއެމްއައިގައި ހަރަކާތަތެރިވި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ޒަހްރާންއާ ގުޅުނީ އެ ޖަމާއަތުގެ އެއް ބަޔަކު ލަންކާގައި ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ. އެ މީހުން ބުނީ މިއީ ލަންކާގައި ހަމަލާދޭން އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެ ހިސާބުން ލަންކާގައި ހަމަލާދިނުމަށް ވަކާލާތު ކުރި މީހުން ޒަހްރާންއާ ގުޅުނީއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާގައި ދިން ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން 80 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދިވެސް މި ހަމަލާތަކާއި ގުޅުން ހުރި 7 މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އިރު، ހުކުރު ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަ ދިވެއްސަކު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް