ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ލަންކާ އަށް ދިން ހަމަލާ

ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް

  • 253 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު 11:45 32,647

ލަންކާގެ މުސްލިމުން ތަކެއް - ގޫގުލް

ސަލާމަތި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ހުކުރު ނަމާދު މިސްކިތްތަކުގައި ނުކުރުމަށް އެދުން

ކްރިސްޓިއަނުންނާއި އެކު ތިބިކަން އަންގައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާއަތުގައި ނުކުރުމަށް ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތަށް މުސްލިމުންނަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވަނީ މުސްލިމް ރިލީޖަސް އެފެއާސް މިނިސްޓަރު އަބްދުލް ހަލީމްއެވެ.  

މިސްކިތްތަކަކަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު  

ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކަކަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިންސްޕެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕޮލިސް ބުނެފިއެވެ. އައިޖީޕީ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ހަމަލާ ދޭން ރާވާފައި ވަނީ ސޫފީން ނަމާދު ކުރާ ''ކުއްޕު މިސްކިތަށް'' ކަމަށެވެ.

މަރުގެ އަދަދު މަދުވުން  

ސަރުކާރުން ކުރިން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުން މަރުވެފައި ވަނީ 359 މީހުންނެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މަރުވެފައިވަނީ 253 މީހުން ކަމަށެވެ. ކުރިން ބުނެވުނު އަދަދަކީ ހިސާބު ޖެހުމުގައި އެރި އޮޅުމެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބޭރު ގައުމު ތަކުގެ 40 މީހަކު ހިމެނެއެވެ.

އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރުން

ބޮން ގޮއްވާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް 70 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މިއަދު ބުނެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މިއަދު ހައްޔަރު ކުރި ހަ މީހަކު ހިމެނެއެވެ.  ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރުމަށް ސީއައިޑީގެ 15 އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.  

ބަޓިކަލޯއާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ ދެނެގަތުން

ބަޓިކަލޯއާގެ ޒަޔޯން ޗާޗަށް ހަށި ގޮއްވާލައިގެން ހަމަލާ ދިން މީހަ ދެނެގަނެފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ އަދާދެރަނަ ނޫހުން ވަނީ ހެނދުނ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެ ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ އުމުރުން 27 މީހެއް ކަމަށް އެ ނޫހުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ. އެމީހާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ޑިފެންސް ސެކެރަޓަރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

ލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކެރަޓަރީ ހެމާ ސެނާ ފެނާންޑޯ ވަނީ އީއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލްވެސް އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ރައީސް ސިރިސޭނަ ވަނީ ގޮވައިލައްވާފައެވެ. ބޮމުގެ ހަމަލަތަކަށް ފަހު އެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާއިރު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާތި އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް