ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ

ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް

  • ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 359 އަށް އަރާ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 19:44 47,412

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭވެސް ފުލުހުންވަނީ 16 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

އިތުރު މީހުން ހޯދަން އިއުލާނު ކުރުން

އާދީއްތަ ދުވަހު ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އިއުލާނުކުރުމަށް ފަހު އެމީހުން ހޯދުމުގައި އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ފުުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ. އަދި ކަމާ ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތު ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ފުލުހުންނާ ހިއްސާކުރުމަށްވަނީ އެދިފައެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭވެސް ކާފިއު

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރޭގަނޑު 10 ން ފަތިހު 4 އަށް ކާފިއު ހިންގާނެކަން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންވަނީ އަންގާފައެވެ.

އިތުރު ހަމަލާތަކާއި ގޮވާތަކެތި

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވެސް ލަންކާގައިވަނީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާގެ ތަރުޖަމާނު ރުވާން ގުނަސޭކަރަ ވިދާޅުވީ އެ ގޮވުމަކީ ޕުގޯޑާގެ ހުސް ބިމެއްގައި ގޮއްވާލާފައިވާ ގޮވުމެއް ކަމަށެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނީއްކައެއްވެފައި ނުވާކަން އޭނާވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ނުވަރަލިޔާގެ ހަވަ އެލިޔާއިންވަނީ ބޮން ގޮއްވާލުމަށް ބޭނުން ކުރާ 200 އެއްޗެއް ފެނިފައެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ އެތަކެތި ހޯދިފައިވަނީ ލިބުނު މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ކަމަށެވެ. މި ކަމާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިނުވާއިރު އިތުރު ތަހުގީގު ކުރިޔަށް ގެންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޓްވަލް ސަހައްދުން ވެސް ފުލުހުންވަނީ އެ ގައުމުގައި ތައްޔާރު ކޮށްފައިހުރި 21 އަތުބޮމާއި 6 ކަނޑި ހޯދާފައެވެ. އެ ތަކެތި ހޯދާފައިވަނީ ސްޕެޝިއަލް ޓާސްކްފޯސް (އެސްޓީއެފް)އާއި ކޮލަމްބޯ ކްރައިމް ޑިވިޝަން(ސީސީޑީ) ގުޅިގެން ހިންގި ރެއިޑެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މިތަކެއްޗާއި ގުޅުން އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުންވަނީ 3 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

މޮރަޓުވާ ބަސް ސްޓޭންޑް ކައިރީ ހުރި ސައިކަލެއްގައި ގޮވާތަކެތި ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވިގެން ފުލުހުންވަނީ ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފަހު އެފަދައެއްޗެެއް ނެތްކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ.

ސްރީލަންކާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ސިލްސިލާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 359 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ނިއުސްފަަސްޓްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް