ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ

ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް

  • ދެބެއިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ކުރިން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 17:23 47,400

ފޮޓޯއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އިމްސާތް އިބްރާހިމް (ކ) އަދި ބައްޕަ ޔޫސުފް އިބްރާހިމް (މ) - ރާއްޖެއެމްވީ

އާދިއްތަ ދުވަހު އަވަށްޓެރި ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ދެބެއިންނަށް އެހީވުމުގެ ތުހުމަތުގައި އެ މީހުންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުގައި ހުރިކަން ފުލުހުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ.

ލަންކާގެ މުއްސަންދި ހަވާދު ހަދާ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު ޔޫސުފް އިބްރާހިމްއަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އޭނާގެ ދަރިންނަށް އެހީވުމާއި، ކުށެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ދައުވާއެވެ. އިބްރާހިމްގެ ދެ ދަރިންގެ ތެރެއިން އިލްހާމް އަހުމަދު އިބްރާހިމް އާއި އިމްސާތް އަހްމަދު އިބްރާހިމް އަކީ ކޮޅުނބުގައި ހުންނަ ހޮޓާތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި ދެ މީހުންނެވެ.

މި ދެބެއިންގެ ތެރެއިން އިލްހާމް އަހުމަދަކީ ކުރިން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ކޮން ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ކަމެއް ފުލުހުން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. އިލްހާމް އަހުމަދަކީ ސިނަމަން ގްރޭންޑް ހޮޓެލުގައި ހަށި ގޮއްވާލި މީހާއެވެ.

ދެބެއިންގެ ބައްޕަގެ އިތުރުން އެ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ލަންކާގައި މިވަގުތު ތިބި އެންމެން ވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިހާރު މި ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 70 އަށް އަރާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަތަރު އަންހެނުން ހިމެނޭ އިރު، މި ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ވެސް ލަންކާ މުސްލިމުން ކަމަށާއި ގިނައީ ހަމަލާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ އާއިލާ މެމްބަރުން ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ، ހަމަލާގައި ބައިވެރިވީ މީހުންނަކީ ރަނގަޅު އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ކުރިން ވެސް ޝައްކު ކުރެވިގެން ފާރަލަމުން ދިޔަ ބައެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ހައްޔަރުކުރެވޭ ވަރުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ރަނިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިން ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި މަރުވީ މީހުންގެ އަދަދު 359 އަށް އަރާފައިވާ އިރު، އަދިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ހޮސްޕިޓާ ތަކުގައި ފަރުވާދެމުން ގެންދާ ކަމަށް ލަންކާ ނެޝަނަލް ހޮސްޕިޓަލްސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއީ ލަންކާގެ ތާރީހުގައި ވެސް ދެވުނު އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ހަމަލާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް