ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:40
އިތުރު ފަސިންޖަރުން އަރުވައިގެން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު
އިތުރު ފަސިންޖަރުން އަރުވައިގެން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު
ގޫގުލް
ޕާކިސްތާނު އެއާލައިން
ޕާކިސްތާނު މަތިންދާ ބޯޓަކަށް ގޮނޑިއަށް ވުރެ ގިނައިން ފަސިންޖަރުން އެރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ
 
409 މީހުންގެ ޖާގަ އޮންނައިރު ޖުމްލަ 416 މީހުން ދަތުރުކުރި
 
އަތުން ލިޔެފައިވާ އިތުރު ބޯޑިންގް ޕާސް ފަސިންޖަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވޭ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކުރި ޕާކިސްތާނު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް ފްލައިޓެއްގައި ގޮނޑި ހުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހަތް މީހަކު ބޯޓްގެ ގޮނޑިބަރި ކައިރީ ކޮޅަށް ތިބެގެން ދަތުރު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ އެއަރލައިންގެ ތަރުޖަމާނު ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެއާލައިނުން ބުނީ ޖެނުއަރީ 20 ވަނަ ދުވަހު މަދީނާއަށް ދަތުރުކުރި ފްލައިޓް ސީޓްތައް ފުލްވުމުންވެސް އިތުރު ފަސިންޖަރުންނަށް ޖާގަ ދީފައިވާކަމަށެވެ.

ފްލައިޓްގެ ތަފްސީލް ހާމަވެފައި މިވަނީ ޑޯން ނޫހުން ކުރި ތަހުގީގަކަށްފަހުއެވެ.

އެ ނޫހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސްޓާފުންގެ އަތުން ލިޔެފައިވާ އިތުރު ބޯޑިންގް ޕާސް ފަސިންޖަރުންނަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ކާރަކު މިހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބުނެފައިވަނީ، އިތުރަށް މީހުން އަރުވައި، ތޮއްޖެހިފައިވާ ފްލައިޓެގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އޮކްސިޖަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮކްސިޖަން ނުލިބުންފަދަ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމަށެވެ.

މި ފްލައިޓްއާ މެދު ސުވާލު އުފެދިގެން ދިއައީ ބޯއިންގ777 ގެ އެ ބޯޓުގައި ފަސިންޖަރުންނާއި ކްރޫއިންނާއެކު ޖުމްލަ 409 މީހުންގެ ޖާގަ އޮންނައިރު ޖުމްލަ 416 މީހުން ދަތުރުކުރުމުންނެވެ.

ޑޯން ނޫހުންވަނީ،ފަސިންޖަރުންގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ޕާކިސްތާން އެއާލައިންއަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަމަށް އެގައުމުގެ ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންގެ ތަރުޖަމާނު ޑަންޔަލް ގިލާނީ ބީބީސީގައި ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ދަނީ ތަހުގީގު ކުރެވެމުންކަމަށާއި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުނުހާ އަވަހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

ކިހާ ވަގުތެއް ނަގާނެތޯ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަމަށް ވަކި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅަން ދަތިވާނެކަމަށެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް