ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް

ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލާ ކަމަށް އައިއެސްއިން ބުނެފި

  • ފުރަތަމަ ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ތިން ހޮޓަލަކަށާއި ތިން ފައްޅިއަކަށް

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 16:19 5,666

އީސްޓަރ ސަންޑޭގެ ހަމަލާތައް އަމާޒުވި ފައްޅިއެއް ކައިރީގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ސްރީލަންކާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ސިލްސިލާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ނަގާކަމަށް އައިއެސް ޖަމާތުން ބުނެފިއެވެ.

އައިއެސް ޖަމާއަތުން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ނަގާ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސް އޭޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ އަމަޤް ނޫސް އޭޖެންސީގައެވެ. ނަމަވެސް އިތުރު އެއްވެސް ހެއްކެއް ދައްކާފައެއްނުވެއެވެ.

ސްރީލަންކާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ސިލްސިލާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 310 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ނިއުސްފަަސްޓްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަމަލާތަކުގައި ފުރަތަމަ ގޮވުމުގެ ވާހަކަ ރިޕޯޓް ކުރެވިފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ ގަޑިން ހެނދުނު 08:45 ހާއިރު ކަމަަށްވާއިރު ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހަ ތަނަކަށް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރެވުނެވެ. އެކުއެކީގައި ދިން ހަމަލާތައް ފުރަތަމަ އަމާޒުވި ހޮޓާތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަންގްރީލާގެ އިތުރުން ކިންގްސްބަރީ އާއި ސިނަމަން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ވަގުތުގައި ދިން ހަމަލާތައް ދެން އަމާޒުވެފައި ވަނީ ނިގަމްބޯއާއި، ބަޓިކަލޯއާ އަދި ކޮލަމްބޯގެ ކޮއްޗިކަޑެ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ތިން ފައްޅިއަކަށެވެ.

ހަމަލާތަކުގެ ތަހުގީގުގައި އެހީތެރިވުމަށް އިންޓަރޕޯލް އިން އެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ހާދިސާ އާާއި އެ ގައުމުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ އޮތް ގުޅުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޖަމާއަތްތަކާއި، ގެއްލިފައިވާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި އަދި ޑޭޓާބޭސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޓަރޕޯލްއިން މިހާރު ވެސް ކުރަމުންދާއިރު ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން ބައެއްކަން ސީދާކޮށް ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ލަންކާގައި އޮންނަ ހައްދުފަހަނަ އެޅި ޖަމާއަތަކާ ހަމަލާއާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ހުރިއިރު އިރު އެ ގައުމުން ބޭރުގެ ޓެރެރިސްޓް ޖަމާއަތަކާ ހަމަލާއާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް