ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ވައިޓް ހައުސް

ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ބައެއް މީޑިއާތައް ނުވެއްދި!

  • ބީބީސީ، ސީއެންއެން، ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމަށް ވައްދާފައެއް ނުވޭ

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 25 ފެބުރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 17:20 3,614

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ތަގުރީރުކުރައްވަނީ - އެމްޑީޕީ

ވައިޓް ހައުސްގައި ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނުރަސްމީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ދުނިޔޭގެ ބައެއް މަޝްހޫރު ބޮޑެތި މީޑިއާތައް ވަނުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނުރަސްމީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމަށް ބީބީސީ، ސީއެންއެން، ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އައުން ހުއްޓުވީ ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ އެކަމަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް ދެއްކުމަކާ ނުލައެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކްރެޓަރީ ޝޯން ސްޕައިސާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ބައެއް ނޫސްވެރިން ވަނުން ހުއްޓުވިއިރު، އެ ބައްދަލުވުމަކީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާ ވެސް މީޑިއާ އަށް ފާޑުވިދާޅުވިތާ މަދު ގަނޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕް މީޑިއާ އަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ވިދާޅުވީ "ފޭކް ނިއުސް" އަކީ "ރައްޔިތުންގެ ދުޝްމަނުން ކަމަށެވެ." މީގެ ކުރިން ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަނީ ސީދާ ސީއެންއެން އަށް އަދި ނިއުޔޯކް ޓައިމްސް އަށް، އެތަންތަނުގެ ނަން ވިދާޅުވެ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕުގެ ކޭމްޕޭން ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ރަޝިއާގެ އިންޓެލިޖެންސްއާ ގުޅުން ބޭއްވި ކަމަށް މީޑިއާގައި ފެތުރިފައިވާ ރިޕޯޓްތަކަކީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ވަރަށް ހިއްޕުޅާ ނުވާ ކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ބައެއް މީޑިއާތައް ނުވެއްދީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޕްރެސް ސެކެޓްރީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ރިޕޯޓަރުންގެ ޕޫލް ބޮޑު ކުރުމަކީ އޭނާގެ ނިންމުމެއް،" ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް