ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ލަންކާ ބޮންގޮއްވުން

ޒަހަމްވެފައިވާ މީހުންނާއި މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއެކު ނެގަމްބޯ ހޮސްޕިޓަލް ފުރިފައި!

  • ސެބަސްޓިއަން ޗާޗުގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 104 މީހުންވަނީ މަރުވެފައި
  • ބޮންތައް ގޮއްވާލި ހަމަލާގައި ޝައްކު ކުރެވޭ 24 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
@hawwimd

ކ. މާލެ 23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ 09:51 4,903

ހަމަލާދެވުނު ނެގަމްބޯގެ ކަޓުވަޕިޓިޔާގައި ހުންނަ ސެބަސްޓިއަން ޗާޗު - ޓްވިޓަރ

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިސްޓިއަނުން އީސްޓަ ސަންޑޭ ފާހަގަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް ތިން ފައްޅިއެއްގަ އާއި ކޮލަމްބޯގެ ބައެއް ތަންތަނުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލި ހަމަލާގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މީހުން މަރުވެ، ޒަހަމްވެފައިވަނީ ނެގަމްބޯގެ ކަޓުވަޕިޓިޔާގައި ހުންނަ ސެބަސްޓިއަން ޗާޗުގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައެވެ.

 ބޮން ގޮއްވާލިތާ ތިން ދުވަސްވެފައިވާއިރު، ނެގަމްބޯގެ ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި, ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި ގިނަ މީހުންނަށް އަދި ވެސް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

 ސެބަސްޓިއަން ޗާޗުގައި ގޮއްވާލި ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި 104 މީހުން އަދި ވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެބަތިބި ކަމަށާއި، ޒަހަމްވި 100 މީހުންނަށް އަދި ވެސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ނެގަމްބޯ ޖެނެރަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑައިރެކްޓަރ ލަންކާގެ ބައެއް މީޑިޔާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަގަމާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހަމަލާގައި ޒަހަމްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 32 މީހަކަށް އަދި ވެސް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ލަންކާގެ މީޑިޔާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިސްޓިއަނުން އީސްޓަ ސަންޑޭ ފާހަގަ ކުރަމުން ދަނިކޮށް ތިން ފައްޅިއެއްގަ އާއި ކޮލަމްބޯގެ ބައެއް ތަންތަނުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލި ހަމަލާގައި، ޝައްކު ކުރެވޭ 24  މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އަދި މި ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 310 އަށް އަރާފައިވާއިރު، ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 500 އަށް އަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް