ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ދުނިޔެ - ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް

ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: އިންޓަޕޯލުގެ ޓީމެއް ލަންކާގައި މަސައްކަތް ފަށަނީ

  • އިންޓަރޕޯލްްގެ ޓީމު އެ ގައުމަށް ދަނީ ލަންކާގެ އިދާރާތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 23:14 6,256

އިންޓަޕޯލްގެ ޓީމުގެ އިތުރުން އެ ޖަމާއަތުގެ ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުތަކުން ވެސް އެހީތެރިކަން ދެމުންދާނެ - ގޫގުލް

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ އީސާއީ ދީނުގެ ފައްޅިތަކަކަށާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ސިލްސިލާ ބޮމުގެ ހަމަަލާތަކެއް ދީ 300 އެއްހާ މީހުން މަރާލައި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލި ހާދިސާ އަށް ފަހު ތަހުގީގުގައި އެހީތެރިވުމަށް އިންޓަރޕޯލް އިން އެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިންޓަޕޯލުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވާގޮތުން ސްރީ ލަންކާގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ގައުމަށްދާ އިންޓަރޕޯލްގެ ޓީމުގައި ކުށުގެ ވެށި ތަހުލީލު ކުރުމުގެ ފަންނީ މާހިރުންނާއި، ގޮވާތަކެއްޗާއި، ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް އަދި ހާދިސާތަކުގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ މީހާ ދެނެގަތުމުގެ ފަންނީ މީހުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްރީ ލަންކާ އިން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ޑިޖިޓަލް ފޮރެންސިކް މާހިރުންނާއި، ބަޔޯމެޓްރިކްސް އަދި ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ އެނަލައިޒްކުރާ މާހިރުން ވެސް ޓީމުގައި ހިމެނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހާދިސާ އާާއި އެ ގައުމުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ އޮތް ގުޅުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޖަމާއަތްތަކާއި، ގެއްލިފައިވާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި އަދި ޑޭޓާބޭސްތައް ޗެކްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

"ސްރީ ލަންކާގެ އިދާރާތަކުން މި ބިރުވެރި ހަމަލާގެެ ތަހުގީގު ހިންގާއިރު އެ ގައުމުން ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ އެހީތެރިކަމެއް އިންޓަރޕޯލުން ދޭނަން،" އިންޓަރޕޯލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޖަރގެން ސްޓޮކް ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަންކާއަށް ދާ އިންޓަރޕޯލްގެ ޓީމުގެ އިތުރުން ފްރާންސްގެ ލިޔޯންގައި ހުންނަ އިންޓަރޕޯލްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހެޑްކުއާޓަރއިންނާއި ސިންގަޕޫރާއި އާޖެންޓީނާގެ ބޮއިނިސް އައިރިސްގައި ހުންނަ އެ ޖަމާއަތުގެ ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރުތަކުން ވެސް 24 ގަޑިއިރު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިިނުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބޭނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް