ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ސްރީލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ

ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

  •  އެގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ގުރޫޕްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ 17:05 15,501

ލަންކާ އަށް މިއަދު ދިން ހަމަލާގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ސްރީލަންކާ އަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުން ފެށިގެން ދެމުން ގެންދާ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ ކޮން ބައެއް ކަން މިހާރު ދެނެގަނެވިއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ލަންކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރުވާން ވިޖޭވަރުދަނަ ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ ގުރޫޕްތަކާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި އެ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށެވެ. 

މި ހަމަލާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަތް މީހަކު ވަނީ މިހާތަނަށް ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އެ 7 މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ކޮލަމްބޯ އާއި ނިގަންބޯ އަދި ބަޓިކޯލާއިންނެވެ. 

ލަންކާގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ދީފައިވާ އަށް ހަމަލާގެ ތެރެއިން ގިނަ ހަމަލާއަކީ އަމިއްލަ ގައިގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން ދީފައިވާ ހަމަލާތަކެއް ކަން ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. އަދި އެހަމަލާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ އެއް ގްރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ މީީހުން ކަމަށާއި އެއީ މަދު ބަޔަކު ވެގެން ދިން ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ހަމަލާދީފައިވާ މީހުން ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެއީ ކޮން ބައެއް ކަމެއް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. 

ލަންކާގައި ހަމަލާދީފައި ދެހިވަލަ ޒޫ ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ހޮޓެލެއް ކަމަށްވާ ޓްރޮޕިކަލް އިން އާއި ސިނަމޮން ގްރޭންޑް، ކިންގްސް ބަރީ، ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓެލްގެ އިތުރުން ކޮއްޗި ކަޑޭގައި ހުންނަ ސެއިންޓް އެންތަނީސް ޗާޗް، ކަޓުވަޕިޓިޔާގައި ހުންނަ ސެއިންޓް ސެބާސްޓިއަން ޗާޗް، ބައްޓިކޮލޯއާ ޗާޗް އަދި އެއާޕޯޓްކައިރީގައި އޮންނަ ޑިމަޓަގޮޑާގައެވެ. 

ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި ވަނީ ކާފިއު އިއުލާންކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 180 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. އަދި ޒަހަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 500 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް