ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 07:32
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗުކަމަށް ސުޒޭން ހަމަ ޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗުކަމަށް ސުޒޭން ހަމަ ޖެއްސުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ލީވާން އަލީ
މާލޭ ލީގު
މިއީ ފަސޭހަ ކޮށްލާނެ މެޗެއް ނޫން: ސުޒޭން
އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބުނަސް ޓީމާއިމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ
ފުރަތަމަ މެޗަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނި

ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާއެކު މި ސީޒަނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ އިރު، މިއީ ފަސޭހަ ކޮށްލާނެ މެޗެއް ނޫން ކަމަށް އެކުލަބުގެ ކޯޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނެފިއެވެ.

 

ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކްލަބު ކަމަށްވާާ ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ފާއިތުވި ފަސް ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު ފެނިފައިވަނީ ވަރަށް ދަށްކޮށެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު ކްލަބުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ޙަވާލުވި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޓީމުގެ ސްކޮޑް ވަރުގަދަކޮށް ކުރިން އެކްލަބުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ތަކުރާރު ކުރުމަށް މިސްރާބު ހިފާފައެވެ.

 

މިފަހަރުގެ ސީނަށް ވިކްޓަރީގެ ސްކޮޑް ވަރުގަދަކޮށް މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ނުކުތީ، މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ގޮވައިގެން މަސައްކަތްކުރި މުހައްމަދު ޝާޒްލީ އާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް މި މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ވިކްޓަރީ ކޯޗުކަމުން މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ވަކިކޮށް ސުޒޭނާ އެ ޓީމު ހަވާލުކުރިއެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުޒޭން ބުނީ "ފުރަތަމަ މެޗަށް ކެތް މަދުވެފައި" ވާ ކަމަށެވެ.

 

ސުޒޭން ބުނީ ގްރީން ސްޓްރީޓަކީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓް ވެގެން އައި ޓީމެއް ކަމަށެވެ.

 

ގްރީން ސްޓްރީޓުގައި ކޯޗަކީ (ސޮބާ) ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށާއި އެކި ލެވެލްގައި ކުޅެ އެކި ލެވެލްގައި ކޯޗިންގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައި ހުރުމުންވެސް މި މެޗު ފަސޭހަކޮށްނުލާނެ ކަމަށެވެ.

 

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭގެ މެޗަކީ ސޮބާގެ ކޯޗިން ކެރިއާގައި ޚާއްޞަ މެޗެކެވެ. މިމެޗަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް މުޅިން އާޓީމަކަށް ސޮބާ އިރުޝާދު ދޭ ފުރަތަމަ މެވެ.

 

ސޮބާ ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ސުޒޭނާއި ދެކޮޅަށް ނުކުމެފައެވެ. އެގޮތުން ސޮބާގެ ކޯޗުކަމުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލުގައި ނިއުރޭޑިއަންޓުން ވަނީ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެފަ އެވެ. އެ ފަހަރު މާޒިޔާ މޮޅުވީ 3-1 އިންނެވެ.

 

ވިކްޓަރީގެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ އިތުރުން ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް އެކުލަބަށް ހޯދައިދީފައިވާ ސުޒޭން، އަހަރުތަކެއްގެ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު އަލުން އެކުލަބު ގޮވައިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ނުކުންނައިރު، އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުންނައިރު އެންމެ އެކަށޭނެ ވަގުތު ނުލިބުނަސް ހިތްހަމަ ޖެހެއެވެ.

 

ގުރީން ސުޓްރީޓަކީ ގިނަ ދުވަހު އެއް ކޯޗަކާ އެއްކޮށް މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮތް ޓީމަކަށް ވުމާއެކު ވިކްޓްރީން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ސުޒޭން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް