ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 05:32
އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެޔާޒް މިނިސްޓަރ އެމްޖޭ އަކްބަރު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެޔާޒް މިނިސްޓަރ އެމްޖޭ އަކްބަރު ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިޔާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން
އިންޑިޔާ އިން ރާއްޖެއަށް ތައުރީފު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެނީ ވަކި މިންގަނޑެއް!
 
ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
އެމްޖޭ އަކްބަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ތިން ދުވަހެއްގެ ދަތުރަަކަށް

އިންޑިޔާގެ ސަރުކާރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ފާޅުގާ ތައުރީފުކޮށް ސަނާކިއުމުގައި  ވަކި މިންގަނޑެއް ހިފަހައްޓައިގެން އުޅޭ ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އިންޑިޔާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ދަ އިންޑިޔަން އެކްސްޕްރެސްގާ ވާގޮތުން، އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެޔާޒްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އެމްޖޭ އަކްބަރާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔަމީން ބައްދަލުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކައިގަ ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި، އިންޑިޔާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ އަށް ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ތާއީދު ކުރާކަން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ބައްދަލުވުމުގައި ދެ ގައުމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރިކަން އެ ނޫހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސްޓޭޓްމެންޓްގައި މި ސަރުކާރަށް އިންޑިޔާއިން މަރުހަބާ ކިޔާ ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ތައުރީފުކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދޭ ތަރައްގީ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރު އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެޔާޒް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ.

އިންޑިޔާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެޔާޒް އިން ނެރެފައިވާ ސްޓޭޓްމެންޓުގާ ވަނީ އިންޑިޔާގެ ރާއްޖެއަށް ވެދޭ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އިންޑިޔާ އިން އަބަދުވެސް ސުލްހަވެރި ހަރުދަނާ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ހިއްވަރުދޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްގައި ވަނީ، މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަކީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދަރާ މޯދީ ވަޑައިނުގަންނަވާ ހަމައެކަނި ގައުމުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ އިސް އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއަށް މިފަދަ ދަތުރުފުޅެއް މި ކުރެއްވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޗައިނާއާއެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް ރާއްޖެއާ އިންޑިޔާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަކީ އެހާ ރަގަޅު ނޫން ގުޅުމެއްކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް އިންޑިޔާގެ މީޑިޔާތަކުން ގެނެސްދޭލެއް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް