ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 04:56
އީގަލްސްގެ ކޯޗު ސާންތި
އީގަލްސްގެ ކޯޗު ސާންތި
ނާފިއު ރަޝީދު
މާލޭ ލީގު
އީގަލްސްގެ ނަސީބު ދެރައީ، ރަނގަޅަށް ކުޅުނީވެސް އަހަރުމެން: ސާންތި
އީގަލްސް ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗުގައި ނިކުންނާނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް
އީގަލްސްގެ ނަސީބު ދެރައީ، މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނީވެސް އީގަލްސް: ސާންތި
މެޗުގައި ތަފާތަކަށް ވެގެންދިޔައީ މާޒިޔާގެ އަސަދުﷲ އަދި އުމެއިރުގެ ގުޅުން: ސާންތި

މާލޭ ލީގުގައި މާޒިޔާ އަތުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން އީގަލްސް ބަލިވި މެޗުގައި އީގަލްސްގެ ނަސީބު ދެރަ ކަމަށާއި، މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ވެސް އީގަލްސް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޢަނީ (ސާންތި) ބުނެފި އެވެ.

މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސާންތި ބުނީ ފުޓުބޯޅައިގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްބައިކަމަށްވާ ނަސީބު އެޓީމަށް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އެޓީމުން ކުރި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ވެސް އީގަލްސް ކަމަށާއި، މާޒިޔާ އޭރިޔާ ތެރޭގައި ބޯޅަ ގެންގުޅެ އެޓީމުގެ ގޯލު އޫއަޅުވާލަން އީގަލްސް ނުކުޅެދުނު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސާންތި ބުނީ މެޗުގައި ތަފާތަކަށް ވެގެންދިޔައީ މާޒިޔާގެ އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ އަދި މުހައްމަދު އުމެއިރުގެ ގުޅުން ކަމަށެވެ. މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އުމެއިރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަސަދުﷲ އެވެ.

އީގަލްސް އަށް ލަނޑު ޖެހުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ސާންތި ބުނީ އެ މައްސަލަ މި ސީޒަނުގައި ވެސް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު އަލަށް ގެނައި ނެދަލެންޑްސް ފޯވާޑަށް ވެސް ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. މެޗުގައި ނެދަލޭންޑްސް ފޯވާޑަށް ލަނޑު ޖަހަން ގިނަ ފުރުސަތު ލިބުނެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި އީގަލްސް ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗުގައި އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ނިކުންނާނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް