ހޮނިހިރު 25 މެއި 2019
06 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 20
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ކުޅިވަރު - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ

އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ

  • ޔުވެންޓަސްއާއެކު ރޮނާލްޑޯ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2022 ގައި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 23:38 18,973

ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ - ރާއްޖެއެމްވީ

އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އިޓަލީގެ ނޫސްތަކުން ބުނީ، އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ޔުވެންޓަސްއާއެކު ރޮނާލްޑޯ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މި ސީޒަނުގައި ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅިފައިވާއިރު، އޭނާ ޔުވެންޓަސްއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ސީޒަން ނިންމާލުމަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލުމަކީވެސް ކައިރި ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ބަދަލުވާނީ ކޮން ޓީމަކަށް ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ޕޯޗުގަލްގެ ސްޕޯޓިން ލިޒްބަން އިން ކެރިޔަރުފެށި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. ޔުނައިޓެޑުން ރޮނާލްޑޯ ބަދަލުވީ ރެއާލް އަށެވެ. އޭނާ އަކީ ރެއާލްގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ގިނަލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާއިރު، އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް ގިނަ ކާމިޔާބުތަކެއް ހޯދައިދީފައެވެ.

ރެއާލްއާއެކު ހަތަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދާފައިވާ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އެޓީމާއެކ ތިން ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް އަދި ދެ ލީގު ތަށިވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅުނު 438 މެޗުގައި 450 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވެ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ މިހާތަނަށް އެޓީމަށް ކުޅުނު 38 މެޗުގައި 26 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، އިޓާލިއަން ސުޕަކަޕްވެސް އެޓީމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ފަސް ފަހަރު ހޯދާފައވާ ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޕޯޗުގަލް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 156 މެޗުގައި 85 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޔޫރޯވެސް އެޓީމާއެކު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް