އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ގާޒީ އާދަމް އާރިފް

ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި

  • މެނަން ފިލީ ފުލުހުން އޭނާ ހޯދަން އިއުލާނުކޮށް ފޮޓޯ އާއްމުކުރިފަހުން

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 14:08 20,844

ފުލުހުން ހޯދަމުން ދަނިކޯށް ރާއްޖެއިން ފިލައިގެން ދިޔަ ފްރާންސްގެ ޖީން މެނަން - އެމްއެންޑީއެފް

ރިސޯޓެއްގައި ޕޫލަކަށް އެރި އުޅުނު ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައި ދައުވާކޮށް ޝަރީއަތް ފެށިފަހުން ފިލައިގެން ދިޔަ ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފިއެވެ.

ކ. ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓުގައި 23 އޮކްޓޯބަރު 2017 ގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ވެއްޓި މަރުވި މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ، ހުވަފެންފުށީގައި ކުޑަކުދިން ބަލެހެއްޓުމުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފްރާންސްގެ ޖީން މެނަން ރާއްޖެއިން ފިލައިގެން ދިއުމަށް ފަހު ފްރާންސްގެ "ލަ ޕެރީސިއަން" ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި އޭނާގެ މައްސަލަ ބެއްލި ފަނޑިޔާރަކު އޭނާއާ ބައްދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، ނަމްބަރު ހޯދައި، އޭނާއަށް މެސެޖްކޮށް ރެސްޓޯރެންޓާއި، ހޮޓެލް ފަދަ ތަންތަނުގައި އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުވުމަށް އެދުނު ކަމަށެވެ.

އޭރު ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި އެ މައްސަލަ ބައްލަވަމުން ގެންދެވި ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މެސެޖްތަކެއްގެ ސްކްރީން ޝޮޓްތަކެއް ޖީން މެނަން ވަނީ އާންމުކޮށްފައެވެ.

މެނަން އާއްމު ކުރި ސްކްރީން ޝޮޓެއް
މެނަން އާއްމު ކުރި ސްކްރީން ޝޮޓެއް

މި ތުހްމަތުތަކާ ގުޅިގެން އާދަމް އާރިފް ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށާއި "އެފަދަ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް [ޖީން މެނަން އާ] ކޮށްފައި ނުވާނެ" ކަމަށެވެ. 

"ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި މައްސަލަ ހިނގަމުން ދަނިކޮށް އޭނާ އެވަނީ ފިލައިގެން ގޮސް، އޭނާ އެ ތުހްމަތުކުރާ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވާނެ،" އާދަމް އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ. 

 
މެނަން އާއްމު ކުރި ސްކްރީން ޝޮޓެއް

ހުވަފެންފުއްޓަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް އާއިލާއެކު ޒިޔާރަތްކުރި އަޔަލެންޑްގެ ބިލިޔަނަރެއްގެ ކުޑަ ކުއްޖާ ޕޫލަށް ވެއްޓި މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ ކުރި، މެނަން ރާއްޖެއިން ފިލީ އެމައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، ބޭރުގެ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއަކަށް ހެދިގެން އެ ބޯޓްގައެވެ.

ކުއްޖާ މަރުވީ އޭނާގެ އިހުމާލުން ނޫންކަމަށް މެނަން  ފްރާންސްގެ ނޫހަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް