އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ވައްކަމާއި ފޭރުން

ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައްވަނީ 120 ވުރެ އިތުރުވެފަ

އާމިނަތު ނުޒުހާ
nuzu8121

ކ. މާލެ 18 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 08:38 9,352

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް - އެމްއެންޑީއެފް

ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 23.32 ހާއިރު ފަރީދީމަގު ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފޭރެން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެކަކު ހައްޔަރުކުރެވުނު އިރު، އެ އަމަލު ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރި ދެވަނަ މީހާ ފިލާފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުލުހުންގެ ހައްޔަރަށް ގެންދިޔައީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެެވެ.

ފަރީދީމަގު ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ގިނަ އަދަދެއްގެ،ފައިސާތަކަކާއި އެކު ސައިކަލެއްގައި ދަނިކޮށް ދެމީހަކު އައިސް ފައިސާތައް ހިފައިގެން ދާން މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ ސައިކަލުގެ ކުރިމައްޗަށް އަރައި ހުއްޓުވައި ފައިސާތަށް ފޭރެން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތެރިވަމުންދިޔަ ދެ ފުލުހުންނަށް ފެނިގެން ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި އެކަކު އަތުލައިގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުުހުން ބުންޏެވެ.

ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ވައްކަމާއި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ، މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ފޭރުމުގެ މައްސަލަތައްވަނީ 120 ވުރެ އިތުރުވެފައެވެ.

ދާދިފަހުން ހިންގާފައިވާ ފޭރުމުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ބަލާލާއިރު، ނަގުދު ފައިސާ ހިފައިގެން ދަނިކޮށް، ގްރޫޕުތަކުން މާޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މާލޭގައި ހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރިގެންފައެވެ. އެގޮތުން އެފްއެސްއެމްގެ 250،000 ރުފިޔާ ފޭރިގެންފައިވާއިރު، ހުޅުމާލެ ރޫޓް ފިހާރައިގެ ތިން ލައްކައަށް ރުފިޔާ ވަނީ މަގުމަތިން ފޭރިގެންފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސްގެ 160،000 ރުފިޔާގެ ޗެކަކާ އެކު، ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާ ވެސް ވަނީ މި އަހަރު ތެރޭ ފޭރިގެންފައެވެ. ވަޅިން ބިރު ދައްކައި، އެކްސްޕާޓް މޮޓޯސް ފިހާރައަށް ވަދެ، ފަސް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރިގެންފައިވާއިރު، ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި)އަށް 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރަން ދަނިކޮށް ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ވަނީ 2.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގެންފައެވެ. އަދި މިދިޔަ މިދިޔަ މަހު މިފްކޯގެ ވޭނެއް ހުއްޓުވައި، ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ފޭރިގެންފައެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފޭރުމުގެ 120 އަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ މަހު ފޭރުމުގެ 37 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ފެބުރުއަރީ މަހު މަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅީ ފޭރުމުގެ 44 މައްސަލައެވެ. މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ފޭރުމުގެ 39 މައްސަލަ ހިނގާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް