ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 03:04
 އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ކަނޑުގައި އޮޕަރޭޝަނެން ހިންގަނީ
އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން ކަނޑުގައި އޮޕަރޭޝަނެން ހިންގަނީ
ގޫގުލް
ކޯސްޓްގާޑު
ކަންނެލި މަސް ދޯންޏެއް ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނީ
 
މިދޯންޏަކީ ދިގުމުގައި 87 ފޫޓް ހުރި ދޯންޏެއް

ކަންނެލި މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެ ދޯނި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

"ބުލޫ ފިޝް 1" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ދޯންޏާ އެންމެ ފަހުން ގުޅިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 20 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ކ. އަތޮޅު ދިއްފުށި ބޭރުގައި އޮއްވާ ކަމަށް ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

މިދޯންޏަކީ ދިގުމުގައި 87 ފޫޓް ހުންނަ ދޯންޏެކެވެ. އަދި މިދޯނީގެ ބޭރުގައި ގަދަ ނޫކުލައިގެ ދަވާދު ލާފައިވާއިރު ދޯނީގެ ގެ ގަނޑުގައި ހުދު ކުލައިގެ ދަވާދު ލާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއުޅަނދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކުރައްވާ ކޯސްޓްގާޑްގެ ހިލޭ ގުޅޭނަމްބަރު 191 ނުވަތަ 3395981 އަދި 3398898 ފޯނަށް ގުޅުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް