ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 01:12
ޒައިދުލް އަމީން ރައީސް މައުމޫން އަރިހުގައި
ޒައިދުލް އަމީން ރައީސް މައުމޫން އަރިހުގައި
ފޭސްބުކް
ޒައިދު ހައްޔަރު ކުރުން
އޭސީޕީ ނަވާޒްގެ މައްޗަށް ޒައިދުލް އަމީން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި
 
ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ސިޔާސީ މަގުސަދެއްގައި
 
ޒައިދުލް އަމީންގެ ތަހުގީގުގައި އޭސީޕީ ނަވާޒް ބައިވެރި ކޮށްގެން ނުވާނެ

އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒް ތަކުރާރުކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ، ޕީޕީއެމް އަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލް މެންބަރު ޒައިދުލް އަމީން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫންގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޒައިދުލް އަމީން އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ނަވާޒް ގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވާފައި ވާއިރު، ޒައިދުލް އަމީނާ ސުވާލުކުރުމުގައި މިހާރުން ފެށިގެން އޭސީޕީ ބައިވެރި ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ ޒައިދުލް އަމީންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ވަގުތުން އޭނާ ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސާރވިސް އަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި ޒައިދުގެ ދިފާޢީ ވަކީލުގެ ޙާޒިރުގައި ނޫނީ ޒައިދުއާ ސުވާލު ނުކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ، ޒައިދުލް އަމީން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައް އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ތަޙުޤީޤްކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށާއި، ނޭޝަނަލް އިންޓަގިރިޓީ ކޮމިޝަނަށާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ރައީސް މައުމޫންގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ޒައިދުލް އަމީން ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި ޕީޕީއެމް ގެ ރައީސްގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ހަޤީޤަތާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އެޅުވުމަށް ބަޔަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ޒައިދުލް އަމީނާއި ފުލުހުން ސުވާލުކުރަމުން ދަނީ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް، ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ހ. ތެމާގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ބަޔަކު ވަދެ އެތަނުގައި ހުރި ތަކެތި އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެތަނުން ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ ހާޑް ޑިސްކާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.

ހަމައެހެންމެ ޕީޕީއެމް ގެ އޮފީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ހާޑް ޑިސްކް ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް، ރައީސް މައުމޫންގެ އަތްޕުޅުގައި ކަމަށާއި، ރައީސް މައުމޫން ގެންދަވަނީ މިހާރުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިއްރު ރޭވުންތަކެއް ރާއްވަވަމުން ކަމުގައި ބުނެ ދޮގު ބަޔާނެއް ދިނުމަށް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ނަވާޒް ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޒައިދުލް އަމީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ފަދަ ބަޔާނެއް ނުދީފި ނަމަ ދިއްގު މުއްދަތަކަށް ޒައިދުލް އަމީން ޖަލުގައި އޮންނާން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބިރު ވެސް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ޒައިދުލް އަމީންގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް