އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕް

އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ

  • ބަހުސް އުފެދުނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވުމުން
  • އެ މަގާމަށް ނަން ހުށަހަޅަން ވޯޓު ނަގާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ
  • މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް 6 ބޭފުޅަކު ޝައުގުވެރިވޭ

ޙުސައިން ޙަސަން
hucenhassan

ކ. މާލެ 17 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ 17:34 8,450

އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާނެ ނަމަކާމެދު ގޮތް ނިންމުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ 13 އަހަރު ދުވަހުގެ ތާރީހުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އެ ޕާޓީން ހުށަހަޅާނެ ނަމަކާމެދު ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި މިހާތަނަށް ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ. ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މަގާމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން، ވަކި ބޭފުޅަކު އެ މަގާމަށް ގެންނަން ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވިޕުލައިނެއް ވެސް މިހާތަނަށް ނެރެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެ މަގާމަށް އެ ޕާޓީން ހުށަހަޅާނެ ނަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ނަގާ ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެއް ކަމެއް، އަދި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ނަގާ ވޯޓެއް ކަމެއް ވެސް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ކުރައްވައި ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާނެ ނަމަކާމެދު ގޮތް ނިންމަން ޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރާއި ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަނޑައަޅަނީ ވެސް ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާނެ ނަމަކާމެދު ގޮތް ނިންމާނީ ޕާޓީން ކަމަށާއި އެމްޑީޕީގެ އަގުލަބިއްޔަތު މަޖިލީހުގައި އޮތުމުން އެމްޑީޕީން ނިންމާ ގޮތަކަށް އެކަން ފާސްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި އެ ވޯޓު ނަގާނެ ގޮތެއް އަސްލަމް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި ވަނީ އާންމު އިންތިހާބަށްފަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވަން ޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓަކުން ކަމަށެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީން ވޯޓު ދޭނެ ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމަށް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕޫގައި ގޮތެއް ނިންމަންޖެހޭނީ ސިއްރު ވޯޓަކުން ނޫން ކަމަށެވެ. މަޖިލީހުގައި ހޭދަ ކުރެއްވި 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިޕުލައިން ނެރުމަށް ވޯޓު ދިނީ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި އެޖެންޑާ19 ބާރުއަޅަނީ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހާމަކުރުމަށް ކަމަށް އީވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގައިގެން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ނަމެއް ހުށަހެޅުމަކީ މީގެ ކުރިން އެމްޑީޕީން ކުރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވޯޓު ވިއްކަން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އާ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި މީކާއިލް ނަސީމު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މެމްބަރުން ވޯޓު ދޭ ގޮތް ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހަޅާ ނަމެއް ފާސްކުރުމަށް ނަގާ ވޯޓު، ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވޯޓު ނެގުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ނަން ހުށަހަޅަން، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތުވީ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް މިހާތަނަށް ކުރިމަތިލާ ބޭފުޅުން އަދަދު ވަނީ ހައަކަށް އަރާފައެވެ.

ރޮޒައިނާ އާއެކު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ޝައުގުވެރިކަންފާޅު ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި، މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމާއި، ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ހަސަން އަފީފާއި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފުގެ އިތުރުން މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ވާދަ ކުރައްވައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ޖާބިރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް