ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 23:21
ހީވާގި ކަނބަލުން އެކްސްޕޯ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ސައީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ހީވާގި ކަނބަލުން އެކްސްޕޯ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ސައީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ހީވާގި ކަނބަލުން
އަންހެނުން ކުރާ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތަކަށް މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭނަން: މިނިސްޓަރު ސައީދު
 
އެކްސްޕޯ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައި ވޭ

ދިވެހި ހުނަރުވެރި އަންހެނުންކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ވިޔާފާރީގެ މާހައުލުން ޖާގަ ހޯދާދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް އިސްނަންގަވައިގެން، ހީވާގި ކަނބަލުން އެކްސްޕޯ ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، މިނިސްޓަރު ސައީދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އަންހެނުން ކުރިއަރުވައި، ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހި އިގްތިސާދީ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެރުވުމުގައި ވެސް އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސައީދު ވިދާޅުވީ، ގައުމު ބިނާ ކުރުމުގާ އަންހެނުންގެ ރޯލަކީ ފާހާގަކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ފަތުރުވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމުގާ ވެސް އަންހެނުން އަންނަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރޯލެއް އަދާކުރަމުންނެވެ.

"އަޅުގަނޑު ތިބޭފުޅުންނަށް ޔަގީންކޮށް އަރުވަނީ، އިގްތިސާދީ ގޮތުން އަންހެން ކަނބަލުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް ރައީސް ޔާމީން މި ސަރުކާރުން ކުރާނެއޭ" މިނިސްޓަރ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންހެނުންގެ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތަކަށް މާކެޓެއް ހޯދައިދީ މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާ ދައިރާއެއްގާ މި މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ފަހި ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް