ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 22:00
ރ. އަތޮޅުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދޮރޮން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ރ. އަތޮޅުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދޮރޮން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
"ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތް
އެމްޔޫއޯގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅުގައި "ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
 
ދޮރޮން ދޮރަށް ހަރަކާތް ވަނީ މާލޭގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ
 
ރީރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ހަރަކާތް ވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމްޔޫއޯގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާ "ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތް ރ. އަތޮޅުގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 
ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ރ. އަތޮޅުގެ ގޮނޑިތަކަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުނަން ތައިދު ހޯދުމަށްޓަކައި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ވަނީ އެ އަތޮޅު ދުވާފަރު، އަލިފުށި، ރަސްގެތީމް، ހުޅުދުއްފާރު، މާކުރަތު، އިންނަމާދޫ، މަޑުއްވަރީ، ފައިނު އަދި ރަސްމާއިދޫގައި ދޮރޮން ދޮރަށް ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި ކެނޑިޑޭޓުންގެ ކެންޕޭން ޓީމްތަށް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑޭ) ވިދާޅުވީ މި ހަރަކާތް ސިލްސިލާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ރ. އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކުގައި ވެސް ދޮރޮން ދޮރަށް ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 
ވައްޑޭ ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރ. އަތޮޅު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ދޮރޮން ދޮރަށް ހިނގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރީރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ހަރަކާތް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރ އަތޮޅުގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދޮރޮން ދޮރަށް ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ވަނީ ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހަރަކާތަކާއި ދޮރޮން ދޮރަށް ހިނގުމުގެ ހަރަކާތެއް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބެލުމަށް އެޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓުން ދަނީ ދޮރޮން ދޮރަށް ހިނގަމުނެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކުރުމުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން އޭޕްރިލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ބާއްވަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު މިހާރު ވަނީ އިންތިޚާބު އޭޕްރީލް 15 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ތައާރަފްކޮށް އެޕާޓީން ވަނީ މިހާރު ރަސްމީކޮށް ކެމްޕޭން ފަށައިފައެވެ. ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް އެމްޑީޕީން ފަށާފައި ނުވި ނަމަވެސް އެޕާޓީން ދަނީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް