ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 18:32
ގްރީޒްމަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރު
ގްރީޒްމަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރު
ގޫގުލް
އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް
ގްރީޒްމަން ދެން ފެނުން އެންމެ ގާތީ ޔުނައިޓެޑުން: ޕެޓިޓް
ޕޮގްބާއާ އެއްޓީމަކަށް ކުޅެން ގްރީޒްމަން ބޭނުންވޭ

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ދެން ފެނުން އެންމެ ގާތީ ޔުނައިޓެޑުން ކަމަށް އެމަނުއެލް ޕެޓިޓް ބުނެފި އެވެ.

 

ސްކައި ސްޕޯޓްސްގެ އެނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ، އާސެނަލް އަދި ފްރާންސްގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އެމަނުއެލް ޕެޓިޓް ބުނެފައިވަނީ ގްރީޒްމަން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށެވެ.

 

ޕެޓިޓް ބުނިގޮތުގައި ޕޮގްބާއާ އެއްކުލަބަކަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ގްރީޒްމަން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ޔުނައިޓެޑުން ގްރީޒްމަން ގެންނަންކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ޕެޓިޓް ބުނެއެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ގްރީޒްމަން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މީގެ ކުރިން ވެސް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޔުނައިޓެޑަށް ގްރީޒްމަން ގެންނާނީ ޕޮގްބާގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށް ޕެޓިޓް ބުނެފައިވެއެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ގްރީޒްމަން ގެނައުމަށް ޔުނައިޓެޑުން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އޭނާ ހޯދުމަށް ބިޑް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފައިވެއެވެ.

 

މީޑިއާތަކުން މިދިޔަ މަހު ރިޕޯޓްކުރި ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ގްރީޒްމަންގެ އޭޖެންޓާ ވަކިން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. ބައެއް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ޔުނައިޓެޑުން 80 މިލިއަން ޕައުންޑާ ގާތްކުރާ އަދަދެއް ހުށަހެޅި ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
- ކޮމެންޓް