އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ކުޅިވަރު - ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު : މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލްގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވަނީ!

  • މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އާއި ވާދަކޮށް 01-03
  • ލިވަޕުލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޗެލްސީ އާއި ވަދަކޮށް 0-2

މިއުނާ ހަސަން
@miuna_hassan

ކ. މާލެ 15 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 21:59 1,798

ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތައް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. 

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އާއި ވާދަކޮށް 01-03 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. 

ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗު ފެށިގެން ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން ސިޓީން ކުޅެފައި ވާއިރު، މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑް ނެގިވެސް ސިޓީންނެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 15 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކެވިން ޑެ ބްރައިއަންގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ރަހީމް ސްޓާލިންގްއެވެ. 

މި ލަނޑަށް ފަހުގައި ވެސް ސިޓީން ވަނީ ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ކީޕަރު ވަނީ މި ހަމަލާތައް ދިފާއު ކޮށްފައެވެ.

ފުރަތަަމަ ހާފް ނިމުނީ 00-01 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސިޓީ ލީޑްގައި އޮވެގެންނެވެ. 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ސިޓީގެ ކުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ފަހަތަށް ބާރުބޮޑު ކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީން އެ ޓީމުގެ ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމެވެ. މި ލަނޑު ލެރޯއީ ސޭންގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ ސިޓީގެ ފުރަތަަމަ ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ރަހީމް ސްޓާލިންގްއެވެ. 

ސިޓީގެ ދެވަނަ ލަނޑާއެކު ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއިން ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރިއެވެ. އެ ގޮތުން އެ ޓީމުން ވަނީ ސިޓީގެ ފަހަތަށް ބާރު ބޮޮޑުކޮށް ރަނގަޅު ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. ނަތީޖާ އެއްގެ ގޮތުން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ފުރަތަަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 81 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ ލޫކާ މިލިވޮޖެވިކްއެވެ. 

މެޗުގެ 90 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީގެ ތިންވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ ކެވިން ޑެ ބްރައިއަންގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ގެބްރިއަލް ޖީސަސްއެވެ. 

ލިވަޕޫލް އާއި ޗެލްސީ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން 

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެޗު ލިވަޕޫލްއިން ކާމިޔާބު ކުރީ ޗެލްސީއާއި ވާދަކޮށް 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. 

މެޗުގެ ފުރަތަަމަ ހާފްގައި ދެ ޓީމްގެ ފަރާތުން ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މި ހާފްގައި އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ލިވަޕޫލްއިން ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ޗެލްސީގެ ފަހަތަށް ވަނީ ބާރު ބޮޑު ކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ 51 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިވަޕޫލްއިން ލީޑް ނެގިއެވެ. މި ލަނޑު ޖޯރޑަން ހެންޑްރެސަންގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށް ދިނީ ސާޑިއޯ މޭންއެވެ. 

ލިވަޕޫލްއިން ވަނީ މެޗުގެ 53 ވަނަ މިނެޓުގައި ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް ލީޑް އިތުރަށް ފުޅާ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު ވަރޖިލް ވޭން ޑިޖިކްގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މި ސީޒަނުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ސަލާޙްއެވެ. 

މި ނަތީޖާ އާއިއެކު ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނާގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ އެއްމެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން، 34 މެޗުން ހޯދި 85 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތާވަލުގެ ދެވަނާގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތީ 33 މެޗުން ހޯދި 83 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ސިޓީއާއި ލިވަޕޫލްގެ ފަރަގު 2 ޕޮއިންޓަށް ކުޑަވެފައި ވާއިރު، މެޗުން ބަލިވި ޗެލްސީ ކުޅުން 34 މެޗުން ހޯދި 66 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނާގައެވެ. ތާވަލުގެ ތިން ވަނާގައި ޓޮޓަންހަމް އޮތީ ކުޅުނު 33 މެޗުން ހޯދި  67 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް