ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 17:40
ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ޚާން ދަރިފުޅާއެކު
ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސައިފް އަލީ ޚާން ދަރިފުޅާއެކު
ގޫގުލް
ބޮލީވުޑް
"ތައިމުރު" ގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އުޅުނިން: ސައިފް
 
ކަރީނާގެ އެދުމަކަށް ނަން ބަދަލު ނުކުރީ
 
ނަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ސައިފް އަލީ ހާން އާއި ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅު "ތައިމުރު" ގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ސައިފް ބުނެފި އެވެ.ދަރިފުޅު އުފަންވި ދުވަހު ސައިފް އާއި ކަރީނާ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ދެމަފިރިންނަށް ލިބުނު ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް "ތައިމުރު އަލީ ޚާން"ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.މި ނަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

 

ތައިމުރުގެ ނަމާ މެދު މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކޮށްފައިވަނީ ތައިމޫރަކީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި ރަސްކަލަކަށް ކިޔާފައިވާ ނަމަކަށް ވާތީކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.ތައިމުރުގެ ނަމުގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސައިފް ބުނެފައިވަނީ ތައިމޫރުގެ ނަމަށް މީހުންގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ނަން ބަދަލުކުރަން އޭނާ ވިސްނި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަރީނާގެ އެދުމަކަށް ނަން ބަދަލު ނުކުރީ ކަމަށް ސައިފް ވަނީ ބުނެފައެވެ.ދަރިފުޅާ މެދު މީހުން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވެދާނެތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވެސް ސައިފް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ސްކޫލަށް ދާން ފެށުމުން އެކަމުގެ އުނދަގޫ ވެދާނެ ކަމަށް ދޭކޭ ކަމަށް ވެސް ސައިފް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ސައިފް ބުނެފައިވަނީ  ދަރިފުޅުގެ އުމުރުން އެކެއް ނުވަތަ ދެ އަހަރު ވުމުން ނަން ބަދަލުކުރަން ވިސްނާ ކަމަށެވެ.

 

ސައިފް އާއި ކަރީނާގެ ދަރިފުޅު "ތައިމުރު" އުފަން ވެފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 20 ގައެވެ.

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް