ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 17:28
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަން ވެއިން ރޫނީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ޖަރސީގައި
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަން ވެއިން ރޫނީ ޤައުމީ ޓީމުގެ ޖަރސީގައި
ބީބީސީ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
އަހަރެން ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރާނަން: ރޫނީ
ޔުނައިޓެޑް އަދި އެވަޓަން ނޫން އިނގިރޭސި ކުލަބަކަށް ނުކުޅޭނެ

އިނގިރޭސި ކެޕްޓަން ވެއިން ރޫނީ ޗައިނާގެ ކުލަބަކަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިފައިވަނިކޮށް، މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

 

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ސްޓްރައިކަރ ޔުނައިޓެޑްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައި މިވަނީ އޭނާގެ ކުރިމަގާއި މެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ޗައިނާގެ ކްލަބަކުން ޖާގައެއް ޔަޤީން ކުރުމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް، ޕޯލް ސްރެޓްފޯޑް ޗައިނާއަށް ގޮސްފައިވަނިކޮށެވެ.

 

ޔުނައިޓެޑާއި މޮރީނިއޯނޯ ހަވާލުވިފަހުން ރޫނީއަށް ދޭ އިސްކަން ކުޑަވެ، ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގަދިނުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އަދި ރޫނީ އަކީ އެހެން ކުޅުންތެރިންނާއި އަޅާ ބަލާއިރު ސްލޯ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މޮރީނިއޯ ސިފަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

މެންޔޫ ޓީވީ އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ރޫނީ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އެކުލަބުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށާއި އަދި ސީޒަނުގެ ބާކީ އޮތް ބައި ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ.

 

ރޫނީ އެހެން ކުލަބަކަށް ދިޔުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޮރީނިއޯ ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޗައިނާ ފުޓުބޯޅައިގެ ޓްރާންސްފަރ ފެބްރުއަރީ 28 އަށް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވެސް އެކަމަށް އެއްޗެއް ބުނާނެ ކަމަކަށް ނުބުނެއެވެ.

 

ރޫނީގެ އެޖެންޓް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކުރި ނަމަވެސް އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންދަނީ ކޮން ކުލަބަކާއި ކަމެއް ސާފެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އެޓީމުތަކަކީ ޖިއާންގްސޫ ސުނިންގ އާއި ޓިއާންޖިން ކުއާންޖިއާން އަށް ވުމަކީ ގާތް ކަމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ރޫނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ގުޅިފައިވަނީ އޭނާގެ އުމުރުން 18 އަހަރުގައި 2004 ވަނަ އަހަރުއެވެ. 27 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ޔުނައިޓެޑާއި ގުޅުނު ރޫނީ ވަނީ 5 ޕްރެމިއަރ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މުބާރާތެއް އެ ކުލަބާއި ގުޅުނު ފަހުން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

 

ދެހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޮންޓްރެކް ހަމަވާ ރޫނީ ބުނެފައިވަނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަދި އެވަޓަން ފިޔަވައި އިނގިރޭސި އެހެން ކުލަބަކަށް ނުކުޅެނޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
- ކޮމެންޓް