ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 15:19
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ
ސަން އޮންލައިން
މޯލްޑިވްސް ޔުނިވާސިޓީ
އެމްއެންޔޫ އިން މި އަހަރުގެ މާދަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަވީރެއް ބާއްވަނީ
 
މި ހަވީރުގައި ދުވަހާގުޅޭ ގިނަ އައިޓަމްތަކެއް ހިމެނޭ
 
މި ހަވީރު އޮންނާނީ 25 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު

އެމްއެންޔޫ އިން މި އަހަރުގެ މާދަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަވީރެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ މި ހާއްސަ ހަވީރު އޮންނާނީ 25 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު (މާދަމާ)ގެ ހަވީރު 04:00 ގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ.  

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްއިން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ މި ޙާއްސަ ހަވީރުގެ ތެރޭގައި ބޯކިބާ މުބާރާތާއި، ދުވަހާގުޅޭ ބަހުސް މުބާރާތާއި، ބަސްކޮށާރު މުބާރާތާއި، ސަޤާފީ އައިޓަމް ހުށަހެޅުމުގެ މުބާރާތުގެ އިތުރުން ލީފްލެޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ޚާއްސަ އިނާމުތަކެއް ލިބިގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި  އެންމެ ނަލަ ސަޤާފީ ހެދުން ހޮވުމާއި، ފޮޓޯ ޗެލެންޖެއްގެ އިތުރުން ބޯކިބާ މުބާރާތުން ވަނަވަނައަށް ދާ ބޯކިބާތައް ނީލަންކިޔުން ވެސް މި ހަވީރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މި ހަވީރުގައި ހިމެނޭ މުބާރާތްތަކުން ވަނަވަނައަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމް ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު، މި ހަވީރުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކަށް ތަފާތު އަގުހުރި އިނާމްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް އިން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

މި ހަވީރުގައި ހިމެނޭ ކުޅިވަރުތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު، ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުނާއި މުވައްޒަފުންގެ އާއިލާތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ޔުނިވަރސިޓީގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަހުގެ މިއަހަރުގެ ޝިޢާރަކީ "ގިނަ ބައްސަ ތަޢުލީމުގެ ވަސީލަތުން ދެމެހެއްޓެނިވި މުސްތަގުބަލަކަށް" މިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް