އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ކުޅިވަރު - ކޮންޓޭ - ރަނިއޭރީ

ރަނިއޭރީގެ ބަދަލުގައި ރޯމާގެ ކޯޗަކަށް ކޮންޓޭ ގެންނަނީ

  • ރަނިއޭރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރޯމާ ބަލިވީ އަދި އެންމެ ދެ މެޗުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 13 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު 16:47 1,654

ކޮންޓޭ (ކ) އަދި ރަނިއޭރީ (ވ) - ރައީސް އޮފީސް

ކްލައުޑިއޯ ރަނިއޭރީގެ ބަދަލުގައި ރޯމާގެ ކޯޗަކަށް ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އިޓަލީގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރޯމާ މި ސީޒަނގައި ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާއާމެދު ކްލަބުން އެހާ ހިތްހަމަނުޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން ކޯޗަކަށް ކޮންޓޭ ގެނައުމަށް ރޯމާއިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޯމާ މިހާތަނަށް 31 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެޓީމު މޮޅުވީ 14 މެޗުންނެވެ. ބާކީ 8 މެޗުން ބަލިވިއިރު، އަނެއް ނުވަ މެޗުން އެޓީމު ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ. އެޓީމު އޮތީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ރޯމާއިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ގެނައުމަށްވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ އޭނާއާ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ވެސް ކޮށްފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ރަނިއޭރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ރޯމާ ފަސް މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން އެޓީމު މޮޅުވީ ދެ މެޗުންނެވެ. ބާކީ ދެ މެޗުން ބަލިވިއިރު، އަނެއް މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ލެސްޓާ ސިޓީއާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ރަނިއޭރީ ވަނީ މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކަށް އަދި ގްރީސް ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކޯޗުކަން ކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ ކޯޗުކަން ކޮށްދިން މަޝްހޫރު ކްލަބްތަކުގެ ތެރޭގައި މޮނާކޯ، އިންޓަ މިލާން، ޔުވެންޓަސް، ވެލެންސިއާ، ނަޕޯލީ، އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަދި ޗެލްސީ ހިމެނެއެވެ.

ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދީފައިވާ ކޮންޓޭ ހޯދުމަށް ވެސް ގިނަ ކްލްބަތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ކޯޗުކަން ކޮށްދިނީ ޗެލްސީއަށެވެ.

ކޮންޓޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޗެލްސީން 106 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، 69 މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ބާކީ 29 މެޗުން ބަލިވިއިރު، 17 މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް