ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 09:05
އިމްތިޔާޒް ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
އިމްތިޔާޒް ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ޖަލްސާ
ސަރުކާރުން ގެންގުޅެނީ މަޖުބޫރު ގޮތްތަކެއް، މިކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ޖެހޭ: އިމްތިޔާޒް
 
ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ތަކަށް ބިރެއް ނެތި ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭ-އިމްތިޔާޒް

ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ މަޖުބޫރު ގޮތްތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށްޓަކައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވޯޓްލާންޖެހޭ ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދައިރާގެ މަޖިލީސް މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގދ ތިނަދޫގާ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، މެންބަރު އިންތިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހައްގުތައް ނިގުޅާއިގަނެފާވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުން ލައްވާ ކަންކަން ކުރުވަން އުޅެނީ މަޖުބޫރުން ކަމަށެވެ.

އިމްތިޔާޒް ވަނީ ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތިން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ރައްދުދެއްވާފަ އެވެ.

" ދާދި ފަހުން ސަރުކާރު ހިންގާ ޓީވީ ޗެނަލްއެއް ހުޅުވާލުމުން މިއަޑުއިވެނީ، ތިމަންނަމެން މިތިބީ ނޫހުގެފާނު އެރިފަދަ  ނައުކޮޅަކަށް އަރައިގެންނޭ. އެހެން ބުނި އިރު މި މީހުން އަރައިގެން ތިބީ ވަގު ރުށް ކަނޑާއިގެން ބަދެފައިވާ ނާކޮޅަކަށް" އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުން ބާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ނިންމުންތަކަށް ބިރެއްނެތި ނޫނެކޭ ބުނަން  ރައްޔިތުން ޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އެވަނީ މިސަރުކާރުން ހިސޯރުކޮށްފައި ކަމަށް އިމްތިޔާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ތަފާތަކީ ރައީސް ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއެއްގައި ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާ ނުކުރާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެހުރިފަދަ  ހިތްވަރުގަދަކަމާއި ހިތްތިރިމަކާއި ރައްޔިތުންނާ ހުންނަ ގާތްކަމެއް ރައީސް ޔާމީންގެ ނުހުންނާނެ ކަމަށް އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް