ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 08:40
އަމީރު އެމްޑީޕީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
އަމީރު އެމްޑީޕީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ޖަލްސާ
އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދިނީ ދީނީ ވަހުދަތު އާލާކުރަން:އަމީރު
 
ރާއްޖޭގައި ގެއެއްގެ ކަރަންޓް ބިލް އެވްރެޖްކޮށް ވަނީ 6000 ނުވަތަ 7000 އަރާފަ

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ދީނީ ވަހުދަތު އާލާކުރުމަށް ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އަމީރު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގާ ދީނީ ވަހުދަތާއި އެއްބައިވަންތަކަން ގާއިމް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެކަން ހާސިލް ކުރެވޭނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ހޯދާދީގެންނާއި ރައްޔިތުން ސަލާންޖެހުން ނައްތާލެވިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަމީރު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ވެސް ދީނީ ވަހުދަތު ގާއިމް ކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިފަހުން މިވަނީ ދިވެހިންގެ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ހަލާކުވެ، އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދަތިތަކާ ކުރިމަރިވެފަ. ފަރުދީ ހައްގުތައް ކުޑަކުރެވިފައިވަނީ. ބޭނުން ވާހަކައެއް ދެއްކޭނެ ފުރުސަތެއް ނެތް" އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި މުއްސަދިންނާއި ފަގީރުންގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއަދު އެ މަންޒަރު އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު މިފެނިގެންދަނީ އެވްރެޖުކޮށް ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލު  6000 ނުވަތަ 7000 ރުފިޔާ އަރާ މަންޒަރު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

 ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ އިރު ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ގެނައި އިންވެސްޓެއް ނެތް ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާ ގިރިތައް ވިއްކާލަމުންދާ އިރު ތަރައްގީގެ ނަމުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ ލޯނު ނަގައިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީރު ވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލަމުންގެންދާކަން ފާހަގަކޮށް، ރައީސް ޔާމީންގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް