އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ކުޅިވަރު - އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް

އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް: 14 އަދި 16 އަހަރުން ދަށުގެ މެޗުތައް ފަށައިފި

  • ޖަމާލުއްދިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ މަޖީދިއްޔާއާއި ވާދަކޮށް 03-12
  • ކ. އަތޮޅު ސްކޫލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ރެހެންދި ސްކޫލާއި ވާދަކޮށް 05-08
  • އިސްކަންދަރު ސްކޫލްއާއި ރެހެންދި ސްކޫލު ވާދަކުރި މެޗު ނިމުނީ 03-03 ގެ ނަތީޖާއަކުން

މިއުނާ ހަސަން
@miuna_hassan

ކ. މާލެ 11 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި 21:37 2,443

އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ފަސްވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުން ދަށާއި، 16 އަހަރުން ދަށުގެ މެޗުތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅުނު 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލާއި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ވާދަ ކުރިއިރު، 03-12 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުންނެވެ. 

މި މެޗުގައި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ޖަމާލުއްދިން ސްކޫލްގެ މުހައްމަދު ޔަޝްމް އަހްމަދުއެވެ. 

މުބާރާތުގެ ފިރިހެންބައިގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ކ. އަތޮޅު ސްކޫލާއި ރެހެންދި ސްކޫލް ވާދަކުރި އިރު، މި މެޗު 05-08 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކ.އަތޮޅު ސްކޫލްއިންނެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ކ. އަތޮޅު ސްކޫލްގެ ހަސަން އަމީން އާރިފްއެވެ. 

ފަސްވަނަ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްއާއި ރެހެންދި ސްކޫލް ވާދަކުރިއިރު، މެޗު ނިމުނީ 03-03 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމް އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

މި މެޗުގައި ދެ ޓީމްގެ ފަރާތުން ވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، މެޗުގެމޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްއަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅެދީފައިވާ ޒަހާ މޫސާ ހާޝިމްއެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ މެޗުތައް އޭޕްރިލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެ ނިމިފައިވާއިރު، 12 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން އަދި އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވެސް ހޯދާފައިވަނީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް