ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 04:43
އީގަލްސްގެ ކޯޗު ސާންތި
އީގަލްސްގެ ކޯޗު ސާންތި
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
ފުރަތަމަ މެޗު މާޒިޔާއާ އެކު ކުޅެން ޖެހުމަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް: ސާންތި
މާޒިޔާ އަދި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހު

މާލޭ ލީގުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހުމަކީ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޢަނީ (ސާންތި) ބުނެފި އެވެ. 

މެޗުގެ ކުރިން އެފްއޭއެމްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސާންތި ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 14 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެއިރު ކަހަލަގޮތަކަށް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސާންތި ބުނީމެޗަށް ނިކުންނައިރު، އޭނާ އަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ޓީމާ ގުޅުން ލަސްވުން ކަމަށެވެ. 

ސާންތި ބުނީ ޓީމު އެކުލަވާލަން ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އަލަށް ގެނައި ބައެއް ކުޅުންތެރިން މެޗުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ މާޒިޔާއާ ދެކޮލަށް މާލޭ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނިކުންނައިރު، އެޓީމަކީ މިހާރު އެ ލީގުގައި އޮތް އެންމެ އޯގަނައިޒް އެއް ޓީމު ކަމަށާއި، މިވަގުތު އެޓީމާއެކު ކުޅެން ޖެހުމަކީވެސް އުނދަގުލެއް ކަމަށެވެ.

ފުޓުބޯޅަ އަކީ ނަން މަޝްހޫރު މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ތިބެގެން ކުޅޭ އެއްޗެއް ނޫންކަން މިއަހަރުވެސް އީގަލްސް އިން ސާބިތުކޮށްދޭނެކަން ފާހަގަކުރަމުން ސާންތި ބުނީ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން އީގަލްސް މަތިނުކުރުމަކީ އޭނާވެސް އަދި އެދޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކާމިޔާބީއަކީ ވަކި ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބެގެން ލިބޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ސާންތި ބުނީ މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން މުޅިން އަލަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާއާއެކު އުމުރުން ނުވަ އަހަރުއްސުރެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިޔަކާ އަދި އުމުރުން 10 އަހަރުއްސުރެ ދަންނަ ކުޅުންތެރިޔަކު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މާޒިޔާ އަދި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާ މެޗު އޮންނާނީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 16:00 ޖަހާއިރެވެ. މިއީ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅެވޭ ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް