ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 04:38
ރައީސް މަޢުމޫން: އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބިދޭސީންނަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާޙު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައްވާފަ
ރައީސް މަޢުމޫން: އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބިދޭސީންނަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާޙު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލައްވާފަ
މިހާރު
މައުމޫން ޓްވީޓް
ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖެއިން ބިން އަމިއްލަކުރެވޭ އިސްލާޙު އަނބުރާ ގެންދަންޖެހޭ: ރައީސް މަޢުމޫން
 
އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ގޮވާލީ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި ދެވަނަ އިސްލާހު

ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖެއިން ބިން އަމިއްލަކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 2015 ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި ބަދަލު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛް މަޢުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް މަޢުމޫން މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި ދެވަނަ އިސްލާޙުގެ ދަށުން، ދިވެހި ބިން ބިދޭސީންނަށް މިލްކު ކުރުމަށް ދިން ފުރުޞަތު އަނބުރާ ގެންދަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ބައެއް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް، "ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގެ އެއްވެސް ބައެއް މިލްކުކޮށް ނުދިނުމާއި، ޢަސްކަރީ ބޭނުން ތަކަށް ދިނުން" މި ސުރުޙީ ގެ ދަށުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ 251 ގެ (ހ) ގައި ބުނެފައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެނައި ބަދަލުގައި، ފްރީ ހޯލްޑިންގ އުޞޫލުން، ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ބިން މިލްކު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި އިސްލާހާއި ދެކޮޅަށް ސިޔާސީ ބައެއް ފާރާތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ އަޑު އަނެއްކާ ވެސް ގަދަވެފައި މިވަނީ، ފ އަތޮޅު ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ވިއްކާލަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. މިފަދައިން އަޑުފެތުރިފައި ވީނަމަވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ސައުދީއަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް އަތޮޅެއް ވިއްކަން ނިންމާފައި ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް