ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:58
އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ
އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ
ގޫގުލް
އިރާން-އިޒްރޭލް
އިޒްރޭލަކީ "ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ޓިއުމަރެއް": އިރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު
 
1979 ވަނަ އަހަރު އީރާނަށް ގެނެވުނު އިސްލާމީ އިންގިލާބުގެ ފަހުން އީރާނުން ގެންދަނީ އިޒްރޭލް ވުޖޫދުގައި އޮތުމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅުހަދަމުން

އިޒްރޭލަކީ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަދި އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ހިންގާ އިންތިފާޟާ އަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ތާއިދު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޚާމަނާއީ މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ އިންތިފާޟާ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް އީރާނުން ބާއްވަމުންދާ ހަވަނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ތަގްރީރު ކުރައްވަމުންނެވެ. ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ ކެންސަރަށް ބަދަލުވެފައިވާ ޓިއުމަރު ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިންދީއްސުރެ ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށާއި، އިންތިފާޟާގެ ހަރަކާތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް މުހިންމު ކަންކަން ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންތިފާޟާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއިދު ކޮށް އިރާނުން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސްގައި 80 ގައުމެއްގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

1979 ވަނަ އަހަރު އީރާނަށް ގެނެވުނު އިސްލާމީ އިންގިލާބުގެ ފަހުން އީރާނުން ގެންދަނީ އިޒްރޭލް ވުޖޫދުގައި އޮތުމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅުހަދަމުންނެވެ.

އިރާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ދުރަށް ދެއްކި ޚާމަނާއީގެ ތަގުރީރުގައި އިތުރަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލު ވުޖޫދުން ފޮހެލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރުވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، "ޓިއުމަރާއި" އެއްވަރަށް، އެއާ ދެކޮޅަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޚާމަނާއީ ތަގުރީރު އަޑުއައްސަވަން އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާއި، އީރާނު ޕާލަމެންޓްގެ ރައީސް އަލީ ލަރިޖާނީއާއި، ޖުޑީޝަރީގެ ވެރިޔާ އާޔަތުﷲ ސާދިގް ލަރިޖާނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް