ހޯމަ 19 އޯގަސްޓު 2019
09 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - އިރާން-އިޒްރޭލް

އިޒްރޭލަކީ "ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ޓިއުމަރެއް": އިރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު

  • 1979 ވަނަ އަހަރު އީރާނަށް ގެނެވުނު އިސްލާމީ އިންގިލާބުގެ ފަހުން އީރާނުން ގެންދަނީ އިޒްރޭލް ވުޖޫދުގައި އޮތުމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅުހަދަމުން

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 23 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 18:58 1,795

އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ - ގޫގުލް

އިޒްރޭލަކީ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ޓިއުމަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަދި އިޒްރޭލާއި ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ހިންގާ އިންތިފާޟާ އަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ތާއިދު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޚާމަނާއީ މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅުދެއްކެވީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ އިންތިފާޟާ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް އީރާނުން ބާއްވަމުންދާ ހަވަނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ތަގްރީރު ކުރައްވަމުންނެވެ. ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ ކެންސަރަށް ބަދަލުވެފައިވާ ޓިއުމަރު ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އިންދީއްސުރެ ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށާއި، އިންތިފާޟާގެ ހަރަކާތްތައް މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް މުހިންމު ކަންކަން ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންތިފާޟާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއިދު ކޮށް އިރާނުން ބޭއްވި ކޮންފަރެންސްގައި 80 ގައުމެއްގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

1979 ވަނަ އަހަރު އީރާނަށް ގެނެވުނު އިސްލާމީ އިންގިލާބުގެ ފަހުން އީރާނުން ގެންދަނީ އިޒްރޭލް ވުޖޫދުގައި އޮތުމަށް ފާޅުގައި ދެކޮޅުހަދަމުންނެވެ.

އިރާނުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއިން ދުރަށް ދެއްކި ޚާމަނާއީގެ ތަގުރީރުގައި އިތުރަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލު ވުޖޫދުން ފޮހެލުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރުވާން ޖެހޭ ކަމަށާއި، "ޓިއުމަރާއި" އެއްވަރަށް، އެއާ ދެކޮޅަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޚާމަނާއީ ތަގުރީރު އަޑުއައްސަވަން އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާއި، އީރާނު ޕާލަމެންޓްގެ ރައީސް އަލީ ލަރިޖާނީއާއި، ޖުޑީޝަރީގެ ވެރިޔާ އާޔަތުﷲ ސާދިގް ލަރިޖާނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް