ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 03:20
ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް އާއި ނައިބު ރައީސް އަކަށް އައްޔަން ކުރެވުނު، އަނބިކަނބަލުން މެހްރިބާން އަލިޔެވާ
ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް އާއި ނައިބު ރައީސް އަކަށް އައްޔަން ކުރެވުނު، އަނބިކަނބަލުން މެހްރިބާން އަލިޔެވާ
ގޫގުލް
އަޒަރުބައިޖާން
އަޒަބައިޖާން ގެ ރައީސް އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު ރައީސް އަކަށް އަނބިކަނބަކުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
 
ނައިބު ރައީސްއަކީ އެ ގައުމުގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބާރުގަދަ މަގާމު
 
އަނބިކަނބަލުން ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ގެންނެވީ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަވާ މަގާމު އުފައްދަވައިގެން
 
އަލިޔެވާ އަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެރިކަން ކުރާ "ޔެނީ އަޒާބައިޖާން" އަށް ނިސްބަތްވާ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް

އަޒަރުބައިޖާން ގެ ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ގައުމުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް ނައިބު ރައީސްކަމަށް އަނބިކަނބަލުން މެހްރިބާން އަލިޔެވާ އައްޔަން ކުރެއްވިއިރު، ރައީސް އިލްހާމް އަލިޔޭވް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ވަރަށް ގިނަ ހުރަސްތަކާއެކު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަވާ ނައިބު ރައީސް އެއްގެ މަގާމު އުފައްދަވާފައެވެ.

ނައިބު ރައީސް އަކީ އަޒަރުބައިޖާނުގައި ރައީސްއަށް ފަހު، ދެވަނަޔަށް އެންމެ ބާރުގަދަ މަގާމެވެ.

އުމުރުފުޅުން 52 އަހަރުގެ އަލިޔެވާ އަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެރިކަން ކުރާ "ޔެނީ އަޒާބައިޖާން" އަށް ނިސްބަތްވާ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެކެވެ. އަދި ނުފޫޒު ގަދަ "ހައިދަރު އަލިޔޭވް ފައުންޑޭޝަން" ގެ އިސް ވެރިޔާއެވެ.

2004 އިން ފެށިގެން، ނައިބު ރައީސްކަމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު އަލިޔެވާ އަކީ އދ ގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ އެޖެންސީ ކަމަށްވާ ޔުނެސްކޯގެ ގުޑްވިލް އެމްބެސެޑަރެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް