ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 01:43
ޔުނައިޓެޑްގެ މާޝިއާލް
ޔުނައިޓެޑްގެ މާޝިއާލް
ގޫގުލް
އެންތޮނީ މާޝިއާލް
ޔުނައިޓެޑްދެކެ ވަރަށް ލޯބެވޭ، ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުން: މާޝިއާލް
ސަޕޯޓަރުން އަދި ކްލަބުންވެސް އަބަދު ފަހަތުގައި ތިބެ އެއްބާރުލުންދޭ: މާޝިއާލް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށާއި، ކްލަބުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންކަމަށް އެ ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންތޮނީ މާޝިއާލް ބުނެފި އެވެ.

ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ސެއިންޓް އެޓައިންއާ ދެކޮޅަށް ނިތުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މާޝިއާލް ބުނީ އޭނާ ޔުނައިޓެޑް އަދި ޔުނައިޓެޑްގެ ސަޕޯޓަރުން ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ސަޕޯޓަރުން އަދި ކްލަބުންވެސް އަބަދު ފަހަތުގައި ތިބެ އެއްބާރުލުންދޭ ކަމަށާއި، އެކަމާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ.

މާޝިއާލް ބުނީ ސަޕޯޓަރުން އަދި ކްލަބް އުފާކޮށްދިނުމަށްވެސް އޭނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކްލަބުގައި ދިގު މުއްދަތެއްވަންދެން މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަން އެގޮތަށް ވުމަށް އެދޭކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑްގައި އަދި އިތުރު ދެއަހަރު މާޝިއާލް މަޑުކުރަންޖެހޭ އިރު، އޭނާ ބުނީ ޔުނައިޓެޑުން އޭނާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށްވެސް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާޝިއާލް ބުނީ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ކްލަބުން އެންގުމާއެކު ދާނެ ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 21 އަހަރުގެ މާޝިއާލް ކެރިޔަރު ފެށީ ފްރާންސްގެ އޮލިމްޕިކް ލިއޯން އެވެ. އެޓީމުގައި ސީޒަނެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ދެން އޭނާ ބަދަލުވީ މޮނާކޯ އަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބުގައި ހޭދަކުރި ތިން ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 70 މެޗުގައި 15 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މަޝްހޫރު ކްލަބްތަކުގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައެވެ.

އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ 2015 ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން މިވީތަނަށް އޭނާ އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 74 މެޗުގައި 24 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އިރު، އެފްއޭ ކަޕް އަދި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝިލްޑްވެސް އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް