އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް ގޭސް

މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ 'ލުއި ފަސޭހަ ޕްރޮމޯ 2019' ފަށައިފި

  • ރަޖިސްޓަރ ކުރެއްވުމަށް 1616އަށް ގުޅުއްވާ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 26 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 19:37 4,109

މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ ޕްރޮމޯ - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވް ގޭސްއިން 'ލުއި ފަސޭހަ ޕްރޮމޯ 2019'ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

އެކުންފުނިން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މިއީ ރޯދަ މަހާއި ދިމާކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން މިހާރު ދަގަނޑު ގޭސް ފުޅި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ލުއި ފުޅިއަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ލުއި ފުޅިއެއް ކުރިން ވިއްކަމުން އައީ 1774ރ. އަށް ކަމަށްވާއިރު، މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 1000 ރުފިޔާއަށް ލުއިފުޅިއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަނާއި އެކު މި ފުޅީގެ އަގު މިވަނީ 774ރ. ހެޔޮވެފައެވެ.

އެކުންފުނިން ބުނީ ދަގަނޑު ފުޅި، ލުއި ފުޅިއަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުން މިހާރުން ފެށިގެން 1616އަށް ގުޅުމަށްފަހު ފުޅި ބަދަލުކުރަން އެދުމުން ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލެ، ހުޅުމާލެ، ވިލިމާލެއަށް ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތްދޭނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ނުދާނެކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ބުންޏެވެ.

މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިހާރު ހުރި ލުއި ފުޅީގެ ސްޓޮކް ހުސްވަންދެން ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގޭހުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަތާ 17 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މޯލްޑިވް ގޭހުންވަނީ، ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލުއިފުޅި ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ލުއިފުޅިއަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ރައްކާތެރިކަން ބޮޑު ފުޅިއަކަށްވާއިރު، ގޭސް ބޭނުން ކުރެވޭ މިންވަރު ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށާއި، ދަގަނޑު ފުޅިއާއި ޚިލާފަށް ފައިބަރ ކޯޓިންގެ އިތުރުން ފުޅި ލުއިވެފައި ރީތިވާނެއެވެ.   

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް މެޑިކަލް ގޭސް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ އެކުންފުނިން ގެންގުޅޭ ދަނގަޑު ފުޅި އެއްކޮށް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންވެސް ލުއި ފުޅިއަށް ބަދަލުކުރުން ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސްއިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް