އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - ވޯޓާސް ލިސްޓް

ވޯޓާސް ލިސްޓްގައި ސޮއިކުރަން މާދަމާ ފަށަނީ

  • ފައިނަލް ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުން އޮންނާނީ މާރިޗު މަހުގެ 24 25 26 ގަ
  • ސޮއިކުރުން އޮންނާނީ އިންތިޚާބާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރެނިން ހޯލްގައި

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 18:44 2,160

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން - ރޮއިޓަރސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019 އިގެ ފައިނަލް ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ކެނޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑަ އަޅާ ފަރާތްތަކުން ސޮއި އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ވާގޮތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުވަތަ ކެނޑިޑޭޓުން ކަނޑަ އަޅާ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2019 އިގެ ފައިނަލް ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ސޮއިކުރުން އޮންނާނީ  އިންތިޚާބާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ޓްރެނިން ހޯލްގައި މި ހިނގާ މާރިޗުމަހުގެ 25 24 މި 2 ދުވަހުގެ ހެނދުނު  08:30 އިން ރޭގަނޑު 10:30 އަށް އަދި 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:30 ން 03:00 އަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 264،589 މީހުންނަށް ލިބިފައިވެ އެވެ. ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް އީސީން ވަނީ ކުރިން އާއްމުކޮށްފަ އެވެ.

މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ މުއްދަތު ފެބްރުއަރީ 21 ގައި ހަމަވި އިރު ޖުމްލަ 403 މީހަކު ފޯމު ލާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފަހުން ވަނީ ނަން އަނބުރާ ނަގައިފަ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ 87 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 86 ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރަން ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ޕާޓީން ވެސް ފަހުން ވަނީ ބައެއް ދާއިރާތައް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން 42 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ފޯމް ހުށަހެޅި އެވެ. ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ އަދި ޑީއާރްޕީ ކޯލިޝަނުން 50 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާ އެވެ. އެއީ ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީގެ 46 ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޑީއާރްޕީގެ ފަސް ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް