ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 02:05
ވީއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަންކަމަށް ގެނައި އަލީ ލަތީފް
ވީއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަންކަމަށް ގެނައި އަލީ ލަތީފް
ޓްވިޓަރ
ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަން
ކާނަލްގެ ބަދަލުގައި ވީއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އަށް އައްލަ!
ވީއޭއެމްގެ އެކްސްކޯ އަށް ލަތީފް ގެނައީ ކާނަލް ނަޝީދު ވަކިކުރެއްވުމަށްފަހު
އަލީ ލަތީފް ވަނީ 8 އަހަރު ވަންދެން ވީއޭއެމްގެ އެކްސްކޯގައި މީގެކުރިން ހިދުމަތްކޮށްފަ

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް)ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމެޓީ އަށް ކާނަލް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަދަލުގައި އަލީ ލަތީފް (އައްލަ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ވީއޭއެމްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމަށް ލަތީފް ގެނެސްފައިވާއިރު، އެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވީ ކާނަލް އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭތީ އެ މަގާމުން އޭނާ ވަކިކުރަން އެކްސްކޯ އިން ނިންމީ މިދިޔަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އައްލަ ވަނީ މީގެކުރިންވެސް ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމެޓީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމު އަދާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ 8 އަހަރު ވަންދެން އެ މަގާމު ފުރުއްވާފައެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ވެސް އަލީ ލަތީފް (އައްލަ)އެވެ.

ވީއޭއެމްގެ އެކި އެކި މަގާމުތަކަށް ދަނީ ބަދަލު ގެންނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ޝަރަފް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އެސިސްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މުހައްމަދު ސާޖިދު ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން (ވީއޭއެމް) ގެ މާކެޓިންގް އެންޑް ޕްރޮމޯޝަންގެ ޑިރެކްޓަރަކަށް މަޝްހޫރު ފޮޓޯ ގްރާފަރު މުހައްމަދު ޝާފީވެސް ވަނީ ދާދި ފަހުން ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
- ކޮމެންޓް