އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ކުޅިވަރު - އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން

މި ސީޒަނަށް ފަހު ގްރީޒްމަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލާނެ

  • ރިޕޯރޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ގްރީޒްމަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި
  • ގްރީޒްމަން ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ މަސައްކަތްކުރާނެ

މިއުނާ ހަސަން
miuna_hassan

ކ. މާލެ 19 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 19:35 4,193

ގްރީޒްމަން - ގޫގުލް

ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން މި ސީޒަނަށް ފަހު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯރޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ގްރީޒްމަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރުމާ އެކު ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން އޭނާ ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާކަން ވަނީ ފާޅުކުރަން ފަށާފައެވެ.

ގްރީޒްމަން މިދިޔަ ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައި ވީނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް އެތުލެޓިކޯގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އިއުލާނު ކޮށްފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ޔުވެންޓަސް އަތުން ބަލިވެ މުބާރާތުން އެތުލެޓިކޯ ކެޓުމަށް ފަހު ގްރީޒްމަން ކްލަބްގައި އިތުރަށް މަޑުކުރާނެ ކަމާއި މެދު ވަނީ ޝައްކު އުފެދިފައެވެ.

ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ގްރީޒްމަން ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާކަން ރަސްމީކޮށް އެތުލެޓިކޯ އަށް އަންގާނީ ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތަކަށް ފަހު އެވެ.

ގްރީޒްމަން ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާގެ އިތުރުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ބަޔާން މިއުނިކް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ގްރީޒްމަން ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރު ފެށީ 2009 ވަނަ އަހަރު ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑުންނެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރު އޭނާ އެތުލެޓިކޯ އަށް ސޮއިކުރީ 30 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އެތުލެޓިކޯ ދޫކޮށް ގްރީޒްމަން އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާއިރު، އޭނާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ކްލަބްތަކުން 100 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ވުރެން ބޮޑު އަދަދެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް