raajjemv logo
މޮޑެލް
މި ވީޑިއޯ ދުށިންތަ؟ މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އަންނަ ވަރުވޭ!
 
ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ މީހެއްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އިމާރާތުގެ ބޭރަށް ވެއްޓޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކާލާ މަންޒަރު
އަލީ ޔޫސުފް
5,340
ކ. މާލެ |
21 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:30
ރަޝިޔާގެ މޮޑެލް ވިކްޓޯރިއާ އޮޑިންކޯވާ ދުބާއީގެ 73 ބުރީގެ ކޭޔަން ޓަވަރުގެ މަތީގައި
ގޫގުލް

ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ މަތީގައި ހުރެ ތިރި ބަލާލަން ކެރެނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟ ބިރު ނުގަންނަ ނަމަ އެއަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް މައްޗަށް އަރަމާ ހިނގާށެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 25 ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނީއަށް ނުކުމެލަން ހިނގާށެވެ. ދެން ވެސް ގޮތެއް ނުވާ ނަމަ 73 ބުރީގެ އުސް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ތިރި ބަލާލަން ކެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ އެކަނި ތިރި ބަލާލަނީކީ ނޫނެވެ. އެއްވެސް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތި އިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ހުރި ބީމްތަކަށް އަރައި ގޮތް ގޮތަށް ވީޑިއޯ ވެސް ނަގަނީއެވެ.

 

ޑެއާޑެވިލް ހަރަކާތްތަކަށް ލޯބިކުރާ ރަޝިޔާގެ މޮޑެލް ވިކްޓޯރިއާ އޮޑިންކޯވާ ދާދި ފަހުން ދުބާއީ އަށް ކުރި ދަތުރެއްގައި ދުބާއީގެ ކޭޔަން ޓަވަރުގެ މަތީގައި ވަނީ މިފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކާލާފައެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމެއް ނެތި އުމުރުން 23 އަހަރުގެ އޮޑިންކޯވާ ވަނީ 73 ބުރި އުހުގައި އިތުރު މީހަކާ އެކު ވީޑިއޯތަކެއް ނަގައި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެ ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ މީހެއްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އިމާރާތުގެ ބޭރަށް ވެއްޓޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހަރަކާތްތަކެއް ދައްކާލާ މަންޒަރެވެ.

 

މި ވީޑިއޯ ބެލި ގިނަ މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ވީޑިއޯ ބަލަމުންދިޔަ އިރު މޭގަނޑު އަނގަޔަށް އަންނަ ވަރުވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ވީޑިއޯއާ ގުޅިގެން ދުބާއީގެ ފުލުހުން ވަނީ އޮޑިންކޯވާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ. ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ދުބާއީގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ދުބާއީގައި އޭނާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުކުރުމަށް އިންޒާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

 

ނުރައްކާތެރި މަންޒަރުތައް ފެނިގެންދާ މި ވީޑިއޯ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލާފައި ވެއެވެ. އެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ހަތަރު މިލިއަނެއްހާ ފަހަރު މި ވީޑިއޯ ބަލާފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް