ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުޚީ

ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ވަނީ ފަށާފައި: ޝިފާ

  • ސާފުވައި ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހޭނެ މާހައުލެއް ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭ
  • އެސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރަނީ ފެހި ގަސްތަކާއެކު ޖަޒީރާވަންތަކޮށް

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 15 މާރޗް 2019 | ހުކުރު 12:16 2,910

މާލެ، ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދު - އޭއެފްޕީ

ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެތަނުގައި ގަސްތައް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެންނާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިފާ ވިދާޅުވީ، ސާފުވައި ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހޭނެ މާހައުލެއް ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ހުރިހާތަނެއްގައި ވެހިކަލްތައް ޕާކުކުރުމަށް ނުވަތަ އިމާރާތް ކުރުމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު، އެތަން ތަރައްގީ ކުރާނީ ޖަޒީރާވަންތަކޮށް ކަމަށާއި، އެސަރަހައްދުން ދިވެހިންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

"ހިތްހަމަޖައްސާލާ ތަނެއްގެ ގޮތުގަ އެސަހައްދު ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނީ. އެއީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް. ހަމަ ރުއް ހައްދާފަ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހެދޭ ގަސްތައް އިންދާ ފެހި މާހައުލެއްގެ ގޮތުގަ ކުރިއަށް އޮތްތާގަ އެތަން ފަރުމާ ކުރެވެމުން މިދަނީ." ޝިފާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންނާއި، ކުޅިވަރުކުޅެވޭ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރާއިރު، އެސަރައްހަދުގައި މަސްބޭނުމަށް ޚާއްސަ ސަރަހައްދެއް ވެސް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރަށް ޝިފާ ވިދާޅުވީ އެސަރަހައްދަކީ ޗައިނާއިން ސިމެންތީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރި ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި، މިހާރު އެތަނުގަ ހުރި ބޮޑެތި ކޮންކްރީޓްތައް ނަގައި ސާފުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝިފާ ވިދާޅުވީ މިމަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާއިރު، ދެތިން މަހެއްގެ ތެރޭގައި ގަސްއިންދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާނެ ކަމަށާއި، ވެލިއަޅައި ބިންގަނޑު ވެސް އެއްވަރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް